Werkgevers tegen afschaffen dga-pensioen

12 oktober 2015 | Door redactie

VNO-NCW en MKB Nederland zijn tegen een eventueel plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om het pensioen in eigen beheer voor dga’s helemaal af te schaffen. Door u als dga pensioen buiten uw bv op te laten bouwen, zou de Nederlandse economie geschaad worden.

Volgens voorzitters Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland) zorgt het pensioen in eigen beheer nu nog voor € 4 miljard aan investeringen. Het geld dat u in uw bv opzij zet voor uw pensioen, kunt u namelijk ook voor investeringen inzetten. Met het volledig afschaffen van het dga-pensioen, moet u uw pensioen extern regelen, bijvoorbeeld via een verzekeraar. De voorzitters vrezen dat de pensioengelden dan voor een groot deel in het buitenland belegd zullen worden en dus niet leiden tot extra investeringen in Nederland.

Voorkeur voor oudedagssparen in eigen beheer

De voorzitters spreken hun voorkeur uit voor één van de twee alternatieven die het kabinet al eerder opperde: het oudedagssparen in eigen beheer, omdat het geld hiermee binnen uw bv blijft. Hiermee zouden de belangrijkste knelpunten rond het dga-pensioen al worden opgelost. Het volledig afschaffen van het pensioen in eigen beheer is volgens de voorzitters dus onnodig, zo stellen zij in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad.