Zekerheden maken lening nog niet zakelijk

14 december 2015 | Door redactie

Leent een directeur-grootaandeelhouder (dga) een bedrag van zijn bv, maar hoeft hij hiervoor geen rente te betalen? Dan zal de fiscus het niet-betaalde rentebedrag op basis van 4% als uitdeling bestempelen, ook als er wel zakelijk geachte zekerheden zijn gesteld voor de lening. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In die zaak hadden een bv en zijn dga een rekening-courantschuld omgezet in een lening. De lening kreeg een looptijd van tien jaar en er werd een keurig aflossingsschema opgesteld.  Een caravan ter waarde van € 80.000 diende als onderpand en er gold een garantstelling op het salaris van de dga. Hij hoefde echter geen rente te betalen over de lening. De inspecteur concludeerde na een boekenonderzoek (tools) dat de dga hier een voordeel mee behaalde en legde daarom een navorderingsaanslag (tool) inkomstenbelasting op. De dga was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Geen rente in rekening brengen is onzakelijk

Voor de rechter stelde de dga dat zijn bv geen rente hoefde te rekenen vanwege de zekerheden die waren gesteld. De rechter ging hier echter niet mee akkoord. Het was duidelijk dat de dga een voordeel genoot met een renteloze lening van een vennootschap waarin hij zelf de aandelen hield. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad bleek dat dit moest worden aangemerkt als een bevoordeling in zijn hoedanigheid als aandeelhouder. Bovendien was het niet in rekening brengen van rente niet zakelijk (tool). De inspecteur had dus terecht geconcludeerd dat er sprake was van uitdeling, de niet-betaalde rente moest bij het inkomen van de dga worden opgeteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 november 2015, ECLI (verkort): 8877