Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk belang. De wetgever heeft bovendien nog de regeling voor het ‘gebruikelijk loon’ opgetuigd. Maar de bv kan aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak ter beschikking stellen, en er zijn belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen mogelijk. Of hij kan zichzelf ‘op zakelijke gronden’ een lening verstrekken. Deze toolbox bevat nuttige informatie en praktische tools rondom de inkomstenbelasting voor de dga.
 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

  De bijzondere regels rondom de IB voor directeur-grootaandeelhouders

  Door de bijzondere fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga) als werknemer van zijn eigen bv, en als aanmerkelijkbelanghouder, zijn er een hoop regels omtrent de inkomstenbelasting (IB) om rekening mee te houden. Dat brengt een hoger risico met zich mee om een fout maken in de aangifte, of om te veel belasting betalen. De informatie en tools in deze toolbox kunnen u helpen dit te voorkomen.

 • 2

  Wat is er bijzonder aan uw inkomstenbelasting?

  Inkomstenbelasting voor dga’s

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 30-03-2021

  U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u door de aandelen in uw bv of uw inkomsten uit sparen en beleggen ook in de inkomstenbelasting terecht. Waar loopt u allemaal tegenaan?


  De dga en loonheffingen

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 16-02-2021

  Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op heeft spelen er bij de loonheffingen een aantal bijzonderheden voor u, zoals de gebruikelijkloonregeling, de doorbetaaldloonregeling en de eventuele premieplicht voor de werknemersverzekeringen.


  Werknemersverzekeringen en de dga

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 08-09-2020

  In principe zijn alle werknemers in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als dga bent u echter werknemer en werkgever tegelijk in uw bv. In veel gevallen bent u dan ook niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar misschien bent u wel een uitzondering en moet u het juist wel zijn. Met de Regeling aanwijzing dga in de hand moet u de juiste keuze kunnen maken.


  Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder (dga)

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 08-08-2019

  Met behulp van deze tool kunt u heel eenvoudig een arbeidscontract voor een directeur-grootaandeelhouder opstellen.


  Managementovereenkomst

  Tool Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 08-08-2019

  Leg via deze managementovereenkomst vast welke werkzaamheden de directeur moet verrichten en waar goedkeuring voor nodig is.


  Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?

  Vraag & Antwoord Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 24-01-2021

  Mijn bv kan mij als dga dividend uitkeren of meer salaris geven. Wat is fiscaal gezien de voordeligste weg?


  Fiscale 'spaarprikkels' voor dga beperken?

  Nieuws Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 09-12-2019

  Het Nederlandse bedrijfsleven blijft gretig sparen. In vergelijking met het grootbedrijf keert het midden- en kleinbedrijf weinig winst uit, zo heeft De Nederlandsche Bank (DNB) uitgezocht. Als verklaring wijst de toezichthouder ook op directeuren-grootaandeelhouders (dga's), die nu geprikkeld worden om het geld in de bv te houden.


  Hoe werkt het ook alweer met de TBS-regeling?

  Verdiepingsartikel Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 27-05-2020

  Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd met de kosten en eventuele afschrijving, zijn dan bij u belast in box 1 van de IB als resultaat uit overige werkzaamheden. Hoe werkt de tbs-regeling ook alweer?


  Berekening resultaat uit overige werkzaamheden TBS-regeling

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 30-04-2021

  Met deze tool krijgt u het bedrag dat u in de aangifte inkomstenbelasting kunt invullen bij belastbaar inkomen in box 1.


 • 3

  Hoe kunt u een lening aangaan bij uw bv?

  Geld lenen, houd het zakelijk

  Infographic Financiering Publicatiedatum: 06-07-2020

  Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel ‘zakelijke’ voorwaarden hebben. Als het al te informeel wordt, komen de geldschieters in de knel met de Belastingdienst.


  De voorwaarden voor een ‘zakelijke’ lening

  Verdiepingsartikel Financiering Publicatiedatum: 02-05-2019

  Het leven van een dga gaat niet over rozen. U ploetert door, maar het resultaat is niet altijd terug te zien in uw persoonlijke banksaldo. Uw geld zit in de bv. Dat is nuttig als u moet investeren én fiscaal gunstig, maar soms hebt u het geld ook gewoon zelf nodig. Bijvoorbeeld om een huis te kopen, of voor een familielid. In zulke gevallen kan uw bv een lening verstrekken. Om onwelkome belastingaanslagen te voorkomen moet de lening ‘zakelijk’ zijn. Maar wat maakt een lening zakelijk?


  Kabinet stelt paal en perk aan al te hoge bv-schuld

  Nieuws Aanmerkelijk belang (box 2) Publicatiedatum: 22-06-2020

  Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) krijgen na 2023 te maken met een heffing op 'excessieve' leningen bij hun eigen bv. Het definitieve wetsvoorstel voor die belasting is nu naar buiten gebracht. Verschil met het conceptwetsvoorstel is dat een dubbele belastingheffing nu wordt voorkomen.


  Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

  Tool Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 19-05-2021

  Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst


  Leenovereenkomst dga eigen woning

  Tool Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 19-05-2021

  Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor deze voorbeeldovereenkomst gebruiken.


 • 4

  Wat is uw gebruikelijk loon?

  De weg naar het gebruikelijk loon

  Infographic Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 24-01-2021

  De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?


  Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 25-01-2021

  De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor aanmerkelijkbelanghouders van uw vennootschap of coöperatie waarin zij ook werken. Dit geldt ongeacht of zij dit loon ook daadwerkelijk ontvangen, wat ertoe kan leiden dat u het gehele gebruikelijk loon als fictief loon moet verwerken. Betaalt u wel loon uit maar minder dan het gebruikelijk loon, dan moet u het verschil - het fictieve loon - in de loonheffingen betrekken. Het kan lastig zijn om te bepalen hoe hoog het gebruikelijk loon precies is. Zorg dat u weet hoe deze regeling in de praktijk werkt!


  Rekenformule voor lager gebruikelijk loon door crisis

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 11-05-2020

  Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die last hebben van de coronacrisis mogen in 2020 hun 'gebruikelijk loon' aanpassen aan hun gedaalde omzet. Het ministerie van Financiën heeft nu de formule gepubliceerd voor het berekenen van dit salaris. Dga’s mogen daarmee hun salaris aanpassen zonder eerst overleg te voeren met de inspecteur.


  Voor dga met onkostenvergoeding geldt gebruikelijk loon

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 09-01-2020

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die alleen een onkostenvergoeding ontvangt moet volgens de rechter toch rekening houden met de gebruikelijkloonregeling. Door het aanmerkelijk belang is er sprake van een dienstbetrekking.


  Gebruikelijk loon twee keer zo hoog als de omzet

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 24-02-2020

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een onderneming moet voor zijn werk in de loonaangifte een 'gebruikelijk loon' opnemen. Dat kan lager zijn dan het standaardbedrag van € 46.000, maar dan moet de dga daar wél een goed verhaal bij hebben. Simpelweg aandragen dat de omzet véél lager is, overtuigt het gerechtshof niet.


 • 5

  Welke vergoedingen en verstrekkingen zijn mogelijk?

  Mogen wij onze dga dezelfde WKR-vergoedingen bieden als een werknemer?

  Vraag & Antwoord Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 14-09-2020

  Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling (WKR) bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor?


  Onbelaste vergoeding dga voor werkruimte thuis?

  Vraag & Antwoord Hypotheek en eigen woning Publicatiedatum: 24-07-2019

  Mogen wij de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de bv een vergoeding geven voor een werkruimte thuis en wat zijn dan de fiscale gevolgen voor de dga en de onderneming?


  De dga en de auto van de zaak

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 07-08-2019

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv vaak voordelig, maar heeft u te maken met een correctie omzetbelasting in verband met privégebruik. Omdat de dga werknemer is, gelden qua bijtelling in grote lijnen dezelfde regels bij privégebruik van de auto van de zaak. In dit verdiepingsartikel leest u over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de beheer-bv en de bijtelling en het gebruikelijk loon. Tot slot komen een aantal bijzondere situaties aan bod, zoals het privégebruik van de auto door de partner en de situatie dat de dga meerdere auto’s heeft.


  Gunstig om auto naar privé te halen als deze afgeschreven is?

  Vraag & Antwoord Auto van de zaak Publicatiedatum: 22-07-2019

  Mijn auto, die op de zaak staat, is eind van dit jaar volledig afgeschreven. Het zou daarom gunstiger zijn de auto naar privé te halen. Gelden hier regels voor?


  Komt een dga ook in aanmerking voor een fiets van de zaak?

  Vraag & Antwoord Fiets van de zaak Publicatiedatum: 10-06-2020

  De regeling voor een fiets van de zaak is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Kan ik als dga ook in aanmerking komen voor een fiets van de zaak?


  Moet ik BTW berekenen over mijn managementfee?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 24-07-2019

  Mijn holding belast voor mijn werkzaamheden een vergoeding door aan de werk-bv. Moet de holding BTW berekenen over deze managementfee?


 • 6

  Hoe kunt u zelf pensioen opbouwen?

  Pensioenopties voor de dga

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 01-07-2020

  Heeft u een bucketlist? Zo’n lijstje kietelt de fantasie en helpt dromen waar te maken. Meestal kom je pas aan je bucketlist toe als je stopt met werken. Maar laat uw financiële situatie het tegen die tijd wel toe om pakweg met een gehuurde kampeerbus naar de Noordkaap te rijden of een ‘opknap-kasteel’ te kopen? De algemene vraag die zich opdringt is: hoe kan ik als directeur-grootaandeelhouder (dga) zorgen voor een financieel onbekommerde oude dag?


  Zelf pensioen opbouwen als dga

  Tool Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 06-01-2021

  Hoe bouwt u pensioen op als dga? Bepaal met behulp van deze checklist wat voor u de beste optie of combinatie van opties is.


  Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

  Vraag & Antwoord Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 25-11-2020

  Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage?