Hoe werkt de oprenting van de oudedagsverplichting bij een gebroken boekjaar?

23 december 2020

Hoe werkt de oprenting van de oudedagsverplichting (ODV) bij een gebroken boekjaar van mijn bv?

Sinds 1 juli 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer verboden. Als dga had u drie opties voor uw pensioenpotje: bevriezen, fiscaal vriendelijk afkopen of omzetten in een ODV. Heeft u als dga uw pensioenaanspraak omgezet in een ODV, dan wordt het potje jaarlijks gewijzigd met een wettelijk vastgelegd rentepercentage en vanaf de pensioenleeftijd over 20 jaar gelijkmatig uitgekeerd.

Gebroken boekjaar

Maar hoe pakt dit oprenten uit als er sprake is van een gebroken boekjaar? Als de uitkeringen van de ODV nog niet zijn ingegaan, wordt het potje in principe opgerent zodra er één jaar voorbij is. Valt de oprentingsperiode echter in twee kalenderjaren, dan geldt een gewogen gemiddelde van de rentepercentages.

Dus als een bv een boekjaar heeft dat loopt van bijvoorbeeld 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2021, dan moet de bv voor de periode tot en met 31 december 2020 het percentage voor 2020 gebruiken en voor de 6 maanden in 2021 het percentage voor 2021.

Boekjaar van de pensioen-bv

Het is ook mogelijk om de oprenting gelijk te laten lopen met het boekjaar van de pensioen-bv. Stel dat het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, en de pensioenaanspraak is per 1 mei omgezet in een ODV. Dan is er eerst een kortere periode, namelijk 8 maanden in plaats van 12 maanden.