Mogen wij onze dga dezelfde WKR-vergoedingen bieden als een werknemer?

14 september 2020

Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling (WKR) bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor?

Ja, de werkkostenregeling geldt ook voor de dga. Onder de WKR kunt u een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Per 2020 is dat percentage voor de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7%. Voor de rest van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,2%. Als onderdeel van de coronamaatregelen van de overheid is dat verhoogde percentage voor 2020 extra verhoogd naar 3%. Overschrijdt u de vrije ruimte? Dan betaalt u 80% aan eindheffingen over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Gebruikelijkheidstoets

U moet wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Dat betekent dat de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De belastingdienst beschouwt voorzieningen, verstrekkingen of terbeschikkingen van maximaal € 2.400 in elk geval als gebruikelijk.

Voordeliger uit met overschrijding van de vrije ruimte

U kunt voor uw dga voordeliger uit zijn als u de vrije ruimte overschrijdt, dan als u iets vergoedt, verstrekt of terbeschikking stelt via zijn reguliere loon. Stel dat u de dga een netto-vergoeding wil bieden van € 2.400, maar het belastingtarief waaronder de werknemer valt 49,5% bedraagt. Dan moet u een vergoeding toekennen van bruto € 4.752,50 en betaalt u € 2.352,50 aan loonheffingen. Maar als de dga een loon heeft van € 100.000, is de vrije ruimte € 1.700. Bij een vergoeding van 2400 overschrijdt u deze vrije ruimte dus met € 700. De eindheffing bedraagt dan (80% x € 1.700 =) € 560. Dat is een stuk minder dan het bedrag aan loonheffingen.

Lees meer over de werkostenregeling in de toolbox De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.