Wanneer mag dga borg staan voor schulden eigen bv?

19 juli 2019

Ik wil als dga borg staan voor de schulden van mijn bv. Welke voorwaarden zijn daarbij van toepassing?

Met een borgstelling van de dga kan een bv extra zekerheid creëren voor de schuldeisers. Zo krijgt de bank bijvoorbeeld een (extra) zekerheid dat uw bv zal blijven voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen. Hierbij geldt dat u als dga zakelijk moet handelen met uw eigen onderneming. Omdat u zich in privé aansprakelijk stelt voor de schulden van uw onderneming, betaalt de bv een vergoeding aan u. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘borgstellingsprovisie’ genoemd.

Borgstellingsprovisie aftrekbaar voor bv

De borgstellingsprovisie is – gedurende de periode van de borgstelling – in de vennootschapsbelasting (VPB) aftrekbaar tegen 20% of 25%. Ook krijgt u hier te maken met de zogeheten ‘terbeschikkingstellingsregeling’ (de tbs-regeling). Op basis van die regeling wordt de borgstellingsprovisie – tijdens de periode van de borgstelling – privé bij de dga belast in de inkomstenbelasting in box 1 tegen een tarief van maximaal 51,75%. De mate waarin de borgstellingsprovisie bij u als dga wordt belast, hangt af van de hoogte van de provisie die u ontvangt voor uw borgstelling. Dit hangt samen met de specifieke omstandigheden van uw situatie én van het risico om als borg aangesproken te worden.

Vordering borgsteller niets meer waard

Voor borgstellingen geldt hetzelfde als voor onzakelijke leningen: de vraag is steeds in welke hoedanigheid de dga als borg aansprakelijk is. Dit is in jurisprudentie van de Hoge Raad nader bepaald. Als de dga zich borg stelt én er sprake is van de situatie waarin de dga ook daadwerkelijk als borg wordt aangesproken, is de vordering over het algemeen niets waard. De dga betaalt dan een bedrag voor de bv aan de schuldeiser en krijgt hiermee zelf vanuit de borg een vordering op de bv. De waarde van deze vordering op de bv is gering, omdat de bv zelf niet in staat was om aan de verplichting te voldoen. Er is dan sprake van een verlies voor de dga.