Wat zijn de fiscale ‘spelregels’ voor het verstrekken van een lening aan mijn bv?

23 maart 2021

Wat zijn de fiscale ‘spelregels’ voor het verstrekken van een lening aan mijn bv?

Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden waaronder u de lening aan uw bv verstrekt.

De rente die de bv aan u moet betalen is bij u progressief belast in box 1 (de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling, hierna: tbs-regeling). De bv kan deze rente uiteraard dan ook als kostenpost op haar winst in mindering brengen. Verstrekt u een lening aan uw bv met een onzakelijk hoge rente, dan is alleen een zakelijke rente bij u belast in box 1 en bij de bv aftrekbaar.

Bij de heffing in box 1 heeft u over de zakelijke rente recht op de tbs-vrijstelling van 14%. Dit betekent dat per saldo van de rente dus maar 86% bij u is belast. Het restant is bij de bv niet aftrekbaar en bij u belast in box 2 tegen 26,9% (in dit geval is sprake van een zogenoemde verkapte dividenduitkering). Bij een onzakelijk lage rente is een zakelijke rente bij u belast en bij de bv aftrekbaar. Ook nu heeft u recht op de vrijstelling van 14% over de zakelijke rente.

Onzakelijke lening

Is de rente niet zakelijk en ook niet te corrigeren omdat een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een bank) de lening niet zou verstrekken, dan is een eventueel verlies op de lening voor u slechts aftrekbaar in box 2.

Verlies op een zakelijke lening is in principe wel gewoon volledig in box 1 aftrekbaar. Door de eerdergenoemde tbs-regeling uiteraard wel slechts voor 86%.