Wat zijn de mogelijkheden zijn voor pensioenopbouw voor zzp’ers?

10 juni 2020

Kunt u mij als zzp’er aangeven wat de mogelijkheden zijn voor pensioenopbouw?

Het is goed om op tijd te starten met uw oudedagsvoorziening. Hoe langer u wacht, des te groter de kans dat u onvoldoende tijd heeft om in uw pensioenbehoefte te kunnen voorzien. U heeft hiertoe verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de oudedagsreserve (OR). In 2020 mag u 9,44% van de winst reserveren met een maximum van € 9.218.

Het voordeel is dat u het geld gewoon kunt gebruiken om te ondernemen. Feitelijk is de OR dus een deel van de winst waarover nog geen belasting is betaald. In de toekomst, uiterlijk bij het staken van uw onderneming moet over de OR fiscaal worden afgerekend, maar u kunt de OR dan ook omzetten in een lijfrente die u afsluit bij een bank of verzekeraar. Hiermee voorkomt u directe IB-heffing over de vrijval.

Lijfrente opbouwen

De lijfrentepremieaftrek biedt u daarnaast de mogelijkheid om ten laste van uw inkomen in box 1 een pensioen op te bouwen of het kan een aanvulling op het pensioen zijn. De lijfrente is vergelijkbaar met de normale pensioenopbouw.

Het werkt als volgt: u betaalt een premie aan een bank of verzekeraar. Daarmee wordt een kapitaal opgebouwd dat bestemd is voor uitkeringen in de toekomst. De premie is – binnen fiscale grenzen – aftrekbaar, terwijl de in de toekomst te genieten uitkeringen belast zullen zijn.

U kunt deze lijfrentepremieaftrek ook benutten door middel van een bancair product. Dit komt neer op een spaarrekening waarvoor u dus ook fiscale aftrek krijgt. Vanaf uw pensioen keert de bank het kapitaal gedurende 20 of meer jaren uit. Onder bepaalde voorwaarden kan deze in minimaal 5 jaar worden uitgekeerd als tijdelijke oudedagslijfrente.

Banksparen

Het banksparen heeft de traditionele lijfrente van verzekeraars vrijwel geheel vervangen. Banksparen is namelijk transparanter en gaat met veel minder kosten gepaard. Bij banksparen valt het resterende kapitaal (bij overlijden) ook niet aan de verzekeraar toe, maar staat ter beschikking van de erfgenamen.