Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk is de dga vaak de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn bv. Hierdoor heeft hij een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting.

Hij heeft aan de ene kant te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk belang. Maar aan de andere kant kan de bv aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak ter beschikking stellen. Of hij kan zichzelf op zakelijke gronden een lening verstrekken, of ter financiering van de eigen woning.

Gebruikelijk loon

Een dga mag niet bepalen hoeveel loon hij zichzelf uitbetaalt. Hij valt namelijk onder de gebruikelijkloonregeling. Dat wil zeggen dat hij in principe evenveel belast loon moet aanhouden als een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, maar altijd minimaal € 47.000. Ook is een dga een werknemer van zijn eigen bv, maar voor de werknemersverzekeringen wordt hij niet als werknemer gezien. Om toch verzekerd te zijn voor ziekte en ongevallen, kan de dga zelf een verzekering afsluiten.

Pensioen

Tot enkele jaren terug kon een dga een pensioen in eigen beheer opbouwen binnen de eigen bv. Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. Er zijn nog wel andere opties voor de dga om een oudedagsvoorziening op te zetten, bijvoorbeeld door een eigen pensioenverzekering of lijfrente aan te schaffen, of door kapitaal op te bouwen binnen uw bv of privé.

 

Toolboxen

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Tools

Verdiepingsartikelen

Verschillen in belastingdruk IB-ondernemer, werknemer en dga

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 07-09-2021

Het kabinet heeft een berekening laten maken van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers, IB-ondernemers en dga’s. Hierbij zijn na...

Wat gebeurt er met de stukken van een vertrekkende aandeelhouder?

Aanmerkelijk belang (box 2) 6 minuten | 25-06-2021

Met aandeelhoudersregelingen is het net als met pindakaas. U kunt kiezen uit tientallen varianten, maar het is volstrekt onduidelijk welke d...

Management-bv kan voordeel opleveren, maar let op!

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 4 minuten | 15-06-2021

Ontvangt u een flink salaris vanuit uw dienstbetrekking en betaalt u het progressieve tarief van 49,5% in de IB? Dan zou het opzetten van ee...

Infographics

Dga verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 22-09-2021

Dga’s zijn in het algemeen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Want zij zijn niet alleen werknemer maar ook werkgever. Toch is een dga in...

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-03-2021

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 24-01-2021

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

Geld lenen, houd het zakelijk

Financiering Publicatiedatum 06-07-2020

Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel ‘zakelijke’ voorwaarden hebben. Als het al te informeel...

Vraag en antwoord

Kan ik als dga de bijtelling voor mijn bestelauto van de zaak voorkomen?
Eén van de manieren voor een werknemer om aan de bijtelling te ontkomen is een verbod op privégebruik. Als de werkgever en werknemer dat verbodschriftelijk vastleggen en naleven, blijft de bijtelling achterwege zonder dat de werknemer een rittenadministratie hoeft bij te... Lees het hele antwoord