Deze website is een product van Rendement Uitgeverij. Rendement Uitgeverij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Rendement Uitgeverij wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden die op deze site van toepassing zijn.