Aandacht voor dyslexie op het werk

3 april 2013 | Door redactie

Werknemers die dyslectisch zijn, hebben een andere manier van denken en informatie opnemen. Als niet bekend is dat een medewerker dyslectisch is, reageren leidinggevenden en collega’s vaak alleen maar op de symptomen van dyslexie. Ze noemen iemand dan algauw ‘vreemd’ of ‘slordig’. Zorg dat u inspeelt op de andere werkstijl van dyslectici.

Een werknemer die dyslectisch is, heeft lees- en spellingproblemen en kan moeite hebben met het verwerken van complexe informatie. Op het werk hebben dyslectische medewerkers niet alleen problemen met lezen en schrijven, maar ook met luisteren en spreken. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe termen correct te analyseren en te onthouden.
Ook kunnen ze zich niet goed concentreren als er in hun omgeving veel prikkels zijn. Verder hebben ze vaak moeite om informatie samen te vatten of een verhaal goed op te bouwen. Formulieren invullen, handleidingen doornemen of hoofd- van bijzaken scheiden, zijn schrijf- en leestaken die dyslectici niet gemakkelijk afgaan.

Tips voor schriftelijke communicatie bij dyslexie

Vaak kunt u met een paar simpele ingrepen inspelen op de problemen die dyslectische werknemers ondervinden in de schriftelijke communicatie. Wijs leidinggevenden (en eventueel ook collega’s) op deze tips:

  • Als u teksten op papier overhandigt: gebruik een duidelijk lettertype in de juiste grootte, zoals Arial, Verdana en Comic Sans, in grootte 12.
  • Gebruik in schriftelijke communicatie korte zinnen en niet te veel moeilijke of onbekende woorden.
  • Geef de werknemer de tijd om informatie te herhalen, zodat hij de informatie rustig kan verwerken, als u bijvoorbeeld een werkafspraak met hem maakt.
  • Geef de werknemer de mogelijkheid om bepaalde gesprekken of vergaderingen op te nemen, zodat hij een gesprek later nog eens op zijn gemak kan beluisteren.
  • Hamer niet te veel op details in de spelling als een werknemer een e-mail stuurt of rapport opstelt. Wijs eventueel een collega aan die belangrijke stukken op spel- en tikfouten controleert.