Acceptatie van homo op werk kan beter

4 maart 2011 | Door redactie

Homoseksuele werknemers moeten zich vrij voelen om uit te komen voor hun geaardheid. Dat is beter voor henzelf en voor de werksfeer. Toch zijn er nog altijd homo's die zich door leidinggevenden of collega’s onprettig behandeld voelen vanwege hun seksuele voorkeur. Als HR-professional moet u er rekening mee houden dat ze kunnen worstelen met hun geaardheid of dat ze kunnen worden gediscrimineerd.

Veel homoseksuelen hebben op het werk last van vervelende opmerkingen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld. Maar ook verkapte pesterijtjes of simpelweg angst om voor hun ware identiteit uit te komen, kunnen homoseksuele werknemers opbreken. U bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Om de acceptatie van homoseksualiteit op de werkvloer te vergroten, kunt u de volgende maatregelen nemen:

  • Besteed tijdens vergaderingen aandacht aan homoseksualiteit. Maak duidelijk hoe u verwacht dat collega's in uw organisatie in algemene zin met elkaar moeten omgaan.
  • Bied homoseksuele werknemers een platform om hun verhaal te doen als zij daar behoefte aan hebben. Dit kan tijdens een bespreking, maar bijvoorbeeld ook in het personeelsblad.
  • Coach leidinggevenden in het herkennen van discriminatie en zorg dat zij de uitgangspunten van de organisatie op dit punt onderschrijven.
  • Maak in het personeelsreglement of tijdens het werkoverleg duidelijk dat vervelende grappen over homoseksuele collega's niet worden getolereerd en dat er sancties volgen als een homoseksuele werknemer wordt gediscrimineerd.
  • Zorg voor een vertrouwenspersoon, bij wie iedereen terecht kan met persoonlijke kwesties over bijvoorbeeld discriminatie en geaardheid.

Diversiteit is positief

Bij het Company Pride Platform (CPP) – een internationaal netwerk van bedrijven die zich inzetten voor volledige acceptatie van homoseksuelen op het werk en in de maatschappij – en COC Nederland kunt u veel informatie en advies vinden over de problemen waarmee homoseksuele werknemers op het werk worden geconfronteerd. Uit het onderzoek ‘Diversiteit op de werkvloer positief voor resultaten' blijkt overigens dat een open werkcultuur waarin homoseksuelen zichtbaar zijn op de werkvloer, bijdraagt aan de werving van nieuw personeel, een grotere afzet en lagere kosten.