Afkomst sollicitant reden voor afwijzing

22 juni 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de afgelopen periode al meerdere malen aan de bel getrokken omdat er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Nu dit ook weer duidelijk blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt, roept minister Asscher werkgevers en werknemers op om samen met hem de strijd tegen discriminatie aan te gaan.

Uit het onderzoeksrapport ‘Op afkomst afgewezen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komt duidelijk naar voren dat Haagse allochtonen worden gediscrimineerd als ze een baan zoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. Den Haag kent een hoge werkloosheid, met name onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. De gemeente wilde achterhalen in hoeverre discriminatie op de arbeidsmarkt hierin een rol speelt. Autochtone Nederlanders blijken veel meer positieve reacties op hun sollicitaties te krijgen dan Marokkanen en Hindoestanen, ook al hebben ze dezelfde kwalificaties.

Autochtone sollicitant heeft veel meer kans op een baan

Het SCP liet voor het onderzoek fictieve personen met verzonnen cv's reageren op echte vacatures in Den Haag en omgeving. In totaal verstuurde het SCP 504 sollicitatiebrieven naar 176 vacatures voor de functie van kok, verkoper, monteur, beveiliger of directiesecretaresse. Bij elke sollicitatie hadden de autochtonen en de allochtonen dezelfde opleiding en evenveel werkervaring. Ook waren ze ongeveer even oud en woonden ze in vergelijkbare buurten.
Eén op de drie autochtone sollicitanten had succes. Ze werden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een gesprek. Bij Hindoestanen was dat een kwart en Marokkaanse sollicitanten hadden bijna één op de vijf keer succes. In sommige gevallen kreeg een allochtone sollicitant het bericht dat de vacature al vervuld was, terwijl de autochtone sollicitant een moment later een uitnodiging ontving voor een gesprek.

Meer kansen voor allochtone jongeren op de arbeidsmarkt

Minister Asscher zal binnenkort een voorlichtingscampagne lanceren. Daarnaast gaat hij met werkgevers afspraken maken om allochtone jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk met minister Asscher in debat over het rapport.