Allochtonen minder kans via online cv-databank

21 juni 2013 | Door redactie

Sollicitanten met een Arabische naam maken veel minder kans om via een online databank te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan werkzoekenden met een Nederlandse naam. Een sollicitant een Nederlandse naam maakt maar liefst 60% meer kans op een uitnodiging van een werkgever. Dit blijkt uit een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht naar het online selecteren van werkzoekenden door werkgevers.

Sociologe Lieselotte Blommaert deed onderzoek naar de kansen tussen allochtone en autochtone sollicitanten om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek via online cv-databanken. Uit haar onderzoek bleek dat werkgevers veel minder vaak cv’s van werkzoekenden met een Arabische naam opvragen dan cv’s van kandidaten met een Nederlandse naam. Iemand met een Nederlandse naam heeft 50% meer kans dat zijn cv wordt opgevraagd en zelfs 60% meer kans dat een werkgever hem daadwerkelijk benadert voor een sollicitatiegesprek.

Anoniem solliciteren kan discriminatie tegengaan

De resultaten van het onderzoek laten zien dat arbeidsmarktdiscriminatie nog veel voorkomt. Volgens de sociologe zou anoniem solliciteren een goede manier zijn om allochtone en autochtone werkzoekende dezelfde kansen te bieden. Afgelopen maart pleitte de VVD ook al voor een onderzoek naar de mogelijkheden om anoniem te solliciteren.