Anonimiteit moet discriminatie tegengaan

7 december 2015 | Door redactie

Discriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt. Sollicitanten met een niet-Nederlandse achternaam worden vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Ook oudere sollicitanten vissen vaak achter het net. De Tweede Kamer wil daarom het aantal proeven met anoniem solliciteren uitbreiden.

In Nederland zijn er al vaker proeven gedaan met anoniem solliciteren en ook andere Europese landen experimenten hiermee. De Tweede Kamer heeft het kabinet nu opdracht gegeven lokale experimenten met anoniem solliciteren aan te moedigen en de resultaten binnen een half jaar te rapporteren aan de Kamer.

Anoniem solliciteren geeft kandidaten een eerlijke kans

Bij anoniem solliciteren blijven persoonlijke gegevens van de kandidaat zoals afkomst en leeftijd achterwege totdat de werkgever interesse toont in de kandidaat. Een anonieme sollicitatie helpt werkgevers daardoor om de kandidaten alleen te beoordelen op hun opleiding en werkervaring. Anoniem solliciteren moet kandidaten daarmee eerlijke en gelijke kansen geven op de arbeidsmarkt. En dat is hard nodig want discriminatie op naam en leeftijd is een hardnekkig probleem op de arbeidsmarkt. Uit een eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bleek ook al dat voor werkgevers de afkomst van een sollicitant reden is voor afwijzing.

Rol van de ondernemingsraad bij aanstellingsbeleid

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de werkgever een bedrijfsregeling op het gebied van instroom wil wijzigen, schrappen of opstellen. Dat betekent dat de werkgever verplicht om instemming van de OR moet vragen als hij het sollicitatiebeleid wil vastleggen of wijzigen. De ondernemingsraad kan op basis van zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) ook zelf een voorstel doen aan de werkgever, bijvoorbeeld om deze proef voor anoniem solliciteren binnen de eigen organisatie te doen. Daarnaast heeft de OR de taak om discriminatie tegen te gaan (artikel 28 WOR) en dus past een proef als deze goed binnen het OR-werkveld.