Anti-discriminatieplan vraagt om actie van werkgevers

19 juli 2022 | Door redactie

Om ongelijke behandeling op het werk tegen te gaan, is het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 gelanceerd. Eén van de onderdelen hiervan is het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie.

Het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt is iets van de lange adem. In 2014 en 2018 werd er ook een actieplan opgesteld. De problemen zijn echter nog niet verdwenen en dus heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vervolg gepresenteerd. Het nieuwe actieplan (pdf) bevat diverse maatregelen om gelijkwaardige kansen te bevorderen.

Nieuwe wettelijke plichten voor werkgevers

In het coalitieakkoord 2021-2025 gaven de coalitiepartijen al aan voorstellen voor wetswijzigingen op het gebied van discriminatie te willen doorzetten. Die wijzigingen komen ook terug in het actieplan. Het gaat om het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, dat een boete mogelijk maakt als een werkgever zich bij de werving en selectie niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen en dat arbeidsbemiddelaars verplicht om discriminerende verzoeken van opdrachtgevers te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Tweede Kamer moet daar nog over stemmen. De minister meldt ook voorstander te zijn van verplichte vertrouwenspersonen en dat er gewerkt wordt aan wetgeving als uitwerking van de Europese richtlijn tegen de loonkloof.

Praktische informatie voor gelijkwaardige kansen

In de afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over wat werkt bij het objectiveren van de werving en selectie. Die inzichten wil de minister in de komende jaren gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers openstaan voor objectivering, maar dat het ze ontbreekt aan kennis en handvatten. Het voornemen is dan ook om hulpmiddelen aan te reiken en daarbij specifiek aandacht te hebben voor mkb’ers. Er komt voor werkgevers een ‘menukaart’ met wetenschappelijk bewezen instrumenten, e-learning over interventies, een ‘koerskaart’ om binnen een organisatie het gesprek aan te gaan over gelijkwaardige kansen en een toevoeging over arbeidsmarktdiscriminatie aan de online RI&E tool.

Manifest tegen stagediscriminatie

Verder wil de minister samen met arbeidsmarktpartijen een convenant opstellen voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Specifiek voor de aanpak van stagediscriminatie is onlangs al een manifest ondertekend door partijen die betrokken zijn bij het onderwijs. De intentie is om bewustzijn te creëren en niet om sancties op te leggen. Het manifest maakt geen einde aan sollicitaties voor stages. Dat idee, dat eerder werd geopperd door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, kent een aantal nadelen. Zo willen veel studenten zelf hun stagebedrijf kiezen.

Bijlagen bij dit bericht