Barometer helpt werkgevers bij hun diversiteitsbeleid

15 mei 2020 | Door redactie

Werkgevers die meer inzicht willen in de diversiteit van hun personeelsbestand, kunnen binnenkort gebruikmaken van de Barometer Culturele Diversiteit. Met de barometer kunnen zij geanonimiseerde gegevens opvragen bij het CBS.

Minister Koolmees van SZW kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de Barometer Culturele Diversiteit per 1 juli 2020 beschikbaar komt. Met de barometer wil de minister organisaties ondersteunen die een cultureel diversiteitsbeleid willen voeren. Werkgevers kunnen via deze tool informatie verkrijgen over de culturele samenstelling van hun personeelsbestand. De werkgever levert hiervoor – tegen kostprijs en op vrijwillige basis – bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens aan uit het personeelsbestand. Het CBS stuurt de werkgever vervolgens geanonimiseerde statistieken terug over het aantal werknemers in de organisatie met en zonder een niet-westerse migratieachtergrond.

Alleen grotere organisaties kunnen barometer gebruiken

Het CBS verstrekt informatie op groepsniveau en niet over individuele werknemers. Vanwege de herkenbaarheid kunnen alleen organisaties met minimaal 250 werknemers statistieken opvragen. Bij kleinere organisaties neemt de kans toe dat de gegevens herleidbaar zijn naar individuen. Wel kan het CBS voor de grotere organisaties de informatie uitsplitsen naar subcategorieën uit de personeelsadministratie, zoals functiegroep en dienstjaren.

Barometer helpt bij op feiten gebaseerd diversiteitsbeleid

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de minister na een geslaagde pilot verzocht de barometer in te voeren, vanwege de bedrijfsmatige en maatschappelijke belangen. Op dit moment vormt een gebrek aan data vaak een belemmering voor organisaties die cultureel divers talent willen aantrekken en behouden. De barometer helpt organisaties om diversiteitsbeleid te voeren dat meer op feiten is gebaseerd. Dit moet leiden tot minder discriminatie en meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dat Nederlanders met een migratieachtergrond minder snel worden aangenomen, ondanks vergelijkbare kwalificaties.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Sollicitanten vergelijken
Tools | Formulieren