Boete als discriminatiebeleid ontbreekt bij werving?

Als het aan het kabinet ligt, worden werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen discriminatie bij de werving en selectie. Wie dat niet doet, kan een boete verwachten. Een wetswijziging is in de maak.

23 november 2018 | Door redactie

Het kabinet wil meer maatregelen nemen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een Kamerbrief (pdf) gepubliceerd. Deze brief vormt een uitwerking van de eerder gepubliceerde Hoofdlijnenbrief over de kabinetsaanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Het kabinet kondigde toen aan de maatregelen op drie pijlers te richten: toezicht en handhaving, onderzoek en instrumenten en kennis en bewustwording. Voor de eerste pijler heeft de staatssecretaris besloten dat Inspectie SZW meer bevoegdheden krijgt. En dat heeft gevolgen voor het HR-beleid van werkgevers.

Inspectie SZW controleert werving- en selectiebeleid

Een wetswijziging moet ervoor zorgen dat toezicht en handhaving van Inspectie SZW mogelijk is op de aanwezigheid van werving- en selectiebeleid binnen een organisatie, waarbij de werkgever in dit beleid ‘voldoende waarborgen’ moet hebben opgenomen om discriminatie van sollicitanten te voorkomen en tegen te gaan. Van Ark geeft aan dat dit waarschijnlijk wordt geregeld in de Arbowet. Daarin is ook de bevoegdheid van Inspectie SZW geregeld om toezicht te houden op beleid van werkgevers tegen psychosociale arbeidsbelasting. Als een werkgever straks niet genoeg doet tegen discriminatie bij recruitment van personeel, riskeert hij een boete van Inspectie SZW.

Ingangsdatum wijziging Arbowet nog niet duidelijk

Uit de Kamerbrief blijkt niet wanneer de wetswijziging zou moeten ingaan. Ook is nog niet duidelijk aan welke eisen het werving- en selectiebeleid van werkgevers precies zou moeten voldoen. Inspectie SZW besteedt nu ook al veel tijd aan de aanpak van arbeids(markt)discriminatie. En ook in 2019 krijgt dit thema extra aandacht, blijkt uit het Jaarplan 2019. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn sceptisch over de plannen voor ruimere bevoegdheden van Inspectie SZW. De werkgeversorganisaties vrezen ‘extra administratie en gedoe’, zeker voor kleine organisaties.

Bijlagen bij dit bericht

Werven en selecteren
E-learning | VideoCollege 44 minuten