Discriminatie bestraft met openbare schande

21 mei 2014 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de namen van organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie, pesten, agressie of seksuele intimidatie openbaar maken. De wetswijziging die dat mogelijk gaat maken, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen waarmee de minister discriminatie op de werkvloer wil aanpakken.

Minister Asscher van SZW heeft in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de inspectiegegevens van organisaties die discrimineren openbaar wil maken. De wetswijziging in de Arbeidsomstandighedenwet die deze zogenoemde ‘naming and shaming’ mogelijk maakt, moet ingaan per 1 januari 2015. 
Ook zou de overheid niet langer in zee gaan met organisaties die zijn veroordeeld voor discriminatie. Organisaties die willen meedoen aan de aanbestedingsprocedure bij de overheid mogen geen veroordeling hebben in de vier voorgaande jaren. Organisaties die al een contract hebben met de overheid en een overtreding begaan, zullen een andere opdrachtgever moeten zoeken.

SER is tegen ‘naming en shaming’

De wetswijziging is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen waarmee de minister discriminatie op de werkvloer wil aanpakken. Eerder gaf de Sociaal-Economische Raad (SER) hierover al advies. In tegenstelling tot het kabinet ziet de SER niets in het plan om de namen van ‘foute’ organisaties openbaar te maken. De SER vindt dat de Inspectie SZW vooral moet inzetten op de rol als bemiddelaar tussen de klager en de werkgever.
Als de Tweede en eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel dat minister Asscher nog gaat indienen, zullen de maatregelen pas van kracht worden. In het wetsvoorstel zullen ook verdere details over de maatregelen staan.