Discriminatie bij kinderwens en carrière

5 januari 2012 | Door redactie

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) startte de campagne ‘Flauwekulexcuus’ om de ongelijke behandeling van vrouwen op de werkvloer onder de aandacht te brengen. Vrouwen krijgen bij sollicitatiegesprekken namelijk nog steeds te maken met de vraag hoe ze werk en gezin denken te combineren. Ook krijgen vrouwen te horen dat hun contract niet verlengd wordt vanwege de zwangerschap. De CGB wil vrouwen ervan bewust maken dat dit soort dingen onwettig zijn.

Uit een recente uitspraak van de CGB blijkt dat veel werkgevers vrouwen (onbewust) nog ongelijk behandelen op de werkvloer. Zo was er onlangs de zaak van een vrouw die solliciteerde bij een kinderdagverblijf. Tijdens het gesprek vroeg de werkgever of zij een kinderwens had en de vrouw bevestigde dit. Na het gesprek belde de assistent-leidinggevende dat de sollicitante afgewezen werd door haar wens om zwanger te worden. Toen de zaak voor de commissie kwam, ontkende de werkgever dat de kinderwens ermee te maken had, en was zijn reden voor afwijzing opeens dat hij haar geen jaarcontract kon aanbieden. De CGB oordeelde dat een kinderwens geen reden is voor afwijzing en dat er dus sprake was van verboden onderscheid.

Discriminatie is een speciale taak van de OR

Werkgevers mogen geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, tenzij hier een objectieve reden voor is. Op de website flauwekulexcuus.nl kunt u uw ervaringen achterlaten als u te maken krijgt met ongelijke behandeling op de werkvloer. Discriminatie valt onder de speciale taken van de OR (art. 28 lid 3 WOR). Mocht u vanuit de achterban te horen krijgen dat er sprake is van discriminatie op de werkvloer, kaart dit dan aan bij de bestuurder en kijk of het organisatiebeleid een aanpassing nodig heeft.
Commissie Gelijke Behandeling, 22 november 2011, 2011-166