Discriminatie door verschil in opleidingsniveau

20 februari 2013 | Door redactie

Dat bepaalde groepen werkzoekenden minder goede kansen op de arbeidsmarkt hebben, is vaak het gevolg van verschillen in opleidings- en werkniveau. De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat op verzoek van het kabinet advies uitbrengen over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ondertussen kunt u leidinggevenden trainen om zich bewust te worden van hun rol en verantwoordelijkheid.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het College voor de Rechten van de Mens laten zien dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog altijd voorkomt. Ook zijn er nog steeds beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in gelijksoortige functies. Hoewel het op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is om discriminatie tegen te gaan, heeft het kabinet de SER gevraagd om sociale partners hierover te adviseren.

Bijscholing bij niet voldoen aan opleidingseisen

Een kwetsbare groep in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld allochtone jongeren. De SER onderzoekt wat de overheid kan doen om het arbeidspotentieel beter te benutten en hoe schooluitval van deze groep voorkomen kan worden. Met de vergrijzing kunt u het zich als werkgever ook niet veroorloven om bepaalde groepen aan de zijlijn te laten staan. Geef sollicitanten die niet geheel aan de opleidingseisen voldoen dus de kans om zich te bewijzen en bied bijvoorbeeld bijscholing aan.

Discriminatie door negatieve beeldvorming

Ook negatieve beeldvorming op de werkvloer draagt bij aan (onbewuste) uitsluiting van bepaalde groepen. Zorg dat leidinggevenden zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en organiseer bijvoorbeeld werkvloergesprekken om de beeldvorming wederzijds te beïnvloeden. FNV heeft een folder over werkvloergesprekken (pdf) gemaakt. In deze folder vindt u mogelijke thema’s die in deze gesprekken aan bod kunnen komen en de werkvormen die u kunt toepassen.