Discriminatie in vacature moet u voorkomen

7 september 2012 | Door redactie

Gezocht: werknemer van 18 tot 22 jaar zonder uitkering. Een vacaturetekst met deze strekking leidde recent tot Kamervragen. In de vacature werden mensen met een uitkering uitgesloten om op de functie te reageren. Volgens Kamerleden was er sprake van discriminatie; volgens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was er geen sprake van verboden onderscheid.

Staatssecretaris De Krom geeft in antwoord op Kamervragen (pdf) aan dat de werkgever niet in overtreding was toen hij in de vacature opnam dat alleen mensen zonder uitkering mochten reageren. Het hebben van een uitkering is op zichzelf geen discriminatiegrond die wordt beschermd door de gelijkebehandelingswetten, aldus De Krom. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) kan wel een oordeel vellen als het hebben van een uitkering indirect onderscheid tot gevolg heeft op een grond die wel in deze wetten is opgenomen. Bijvoorbeeld als een sollicitant een handicap of ziekte heeft op grond waarvan hij een uitkering ontvangt.

Discriminatie onderzoeken

UWV heeft aangegeven de gang van zaken te betreuren en heeft contact opgenomen met de betreffende werkgever. UWV is echter niet bevoegd om bij de CGB een onderzoek te starten naar mogelijke discriminatie. Bevoegd zijn wel de kandidaat die vindt dat hij benadeeld wordt, een werkgever die wil weten of hij zelf verboden onderscheid maakt, de OR of een andere belangenbehartiger (vereniging of stichting). Ook kan de CGB op eigen initiatief een onderzoek starten.

Discriminatie in personeelsadvertentie voorkomen

Voor de expliciete leeftijdsgrens die de werkgever in de vacature had opgenomen, was geen objectieve motivering. Het ziet ernaar uit dat de werkgever op dit punt wel in overtreding was. Wilt u voorkomen dat u in uw personeelsadvertenties verboden onderscheid maakt, pak dan bij het opstellen van de vacature de online Werving & Selectie Gids van de CGB erbij. In het onderdeel ‘Een personeelsadvertentie maken’ leest u over de do’s and don’ts bij het maken van onderscheid op basis van geslacht, persoonlijke kenmerken en leeftijd.