Discriminatie op de arbeidsmarkt aangepakt

30 maart 2015 | Door redactie

Vrijwel nergens in Europa hebben allochtonen zo’n oneerlijke kansen op de arbeidsmarkt als in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van Eurostat en de OESO. Het bedrijfsleven neemt nu met het Nationaal Integratiefonds zelf het initiatief om één van de grootste boosdoeners van de positie van allochtonen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te pakken: discriminatie.

Diversiteit draagt bij aan het succes van organisaties maar werkgevers staan in de praktijk wel voor de uitdaging om alle culturen op de werkvloer goed te laten integreren. Het Nationaal Integratiefonds is een initiatief van het bedrijfsleven in Nederland. Het fonds zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer. Het Nationaal Integratiefonds wil door middel van onderzoek achterhalen wat er nodig is om integratie op de werkvloer te verbeteren en werkgevers concrete oplossingen aanreiken. U kunt uw organisatie aanmelden als partner van het Nationaal Integratiefonds en zo ook uw bijdrage leveren aan het onderzoek.

Discriminatie bij werving -en selectie tegengaan

Ook de commissie NVP Sollicitatiecode sluit zich aan bij de strijd tegen discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De NVP organiseert samen met het College voor de Rechten van de Mens de training 'Selecteren zonder vooroordelen: voor de beste match!’. Tijdens deze training wordt u zich bewust van hun eigen vooroordelen en leert u hoe u daar tijdens werving- en selectieprocedure anders mee om kunt gaan.

Werkloosheid onder allochtonen in Nederland het hoogst

Uit een analyse van cijfers van Eurostat en de OESO blijkt dat van de allochtonen in Nederland nog niet de helft (49,5%) betaald werk heeft. Dat is een groot verschil met de autochtone beroepsbevolking waarvan 77,1% betaald werk heeft. Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger is dan in Nederland zoals Frankrijk, Italië en Spanje, hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland. Alleen in Zweden komen allochtonen moeilijker aan een baan. Zweden neemt echter drie keer zo veel asielzoekers op dan Nederland. Voor asielzoekers is het doorgaans nog veel moeilijker om werk te vinden dan voor arbeidsmigranten.

Discriminatie is één oorzaak van de hoge werkloosheid onder allochtonen

De oorzaak voor de hoge werkloosheid onder allochtonen in Nederland is volgens CNV niet alleen een taalachterstand en een relatief klein netwerk maar ook discriminatie. Zo is het opleidingsniveau van allochtonen in Nederland de laatste jaren behoorlijk verbeterd maar hun positie op de arbeidsmarkt niet. Ook hoogopgeleide allochtonen zijn veel vaker werkloos zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.