Discriminatie op de werkvloer neemt sterk toe

3 september 2012 | Door redactie

In 2011 ontving de Commissie Gelijke Behandeling in totaal 719 verzoeken om een oordeel op grond van discriminatie. Dat zijn 313 verzoeken meer dan in 2010. De top drie van meest voorkomende verzoeken wordt gedomineerd door discriminatie op basis van handicap of chronische ziekte (139), leeftijd (126) en geslacht (117). Wat is de oorzaak van die fikse stijging? En op basis van welke andere gronden wordt gediscrimineerd?

Discriminatie is sinds 2008 in de Arbowet opgenomen, maar helaas komt discriminatie op de werkvloer nog steeds veel voor. Dit blijkt wel uit de cijfers van het jaarverslag over 2011 (pdf) van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Ruim 77% meer verzoeken om een oordeel

In 2011 ontving de CGB 719 verzoeken om een oordeel, in 2010 waren dat er nog 406. Een stijging van ruim 77%. CGB geeft als mogelijke verklaring de verbeterde mogelijkheden om een verzoek in te dienen via de website van CGB. Hieronder vindt u het overzicht met alle discriminatieverzoeken naar grond voor de jaren 2009 tot en met 2011.

Ondernemingsraad moet discriminatie stoppen

Het is bij wet verboden om onderscheid te maken op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht seksuele geaardheid, burgerlijke staat en leeftijd. Dat geldt bij werving en selectie, aanstelling, bevordering en ontslag, maar ook bij arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld training of scholing. Deze taak voor de OR is verankerd in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden. Let op, deze verantwoordelijkheid van de OR strekt zich ook uit tot sollicitanten. Het is dus zaak om discriminatie al te stoppen op de drempel van uw organisatie!

Ingediende verzoeken CGB naar grond van 2009 tot en met 2011