Discriminatie vanwege chronische ziekte

19 mei 2014 | Door redactie

Als uw werkgever een chronisch zieke werknemer geen nieuw contract geeft, is er al gauw sprake van discriminatie. Dit bepaalde het College voor de Rechten van de Mens onlangs in de zaak van een werkneemster die bij het College had geklaagd over haar (ex-)werkgever.

De werkneemster deed haar beklag omdat zij van haar werkgever geen nieuw contract had gekregen. Dit werd haar onthouden vanwege haar chronische ziekte, zo beweerde de werkneemster. Ze kampte met borstkanker waardoor ze op haar werk minder functioneerde. Volgens de werkgever was haar disfunctioneren de reden om haar contract niet te verlengen. Het één was echter nauw verbonden met het ander, want de vrouw was veelvuldig afwezig door haar ziekte.

Werkgever maakt verboden onderscheid

Het College oordeelde dat de werkgever schuldig was aan discriminatie. Toen hij besloten had om de werkneemster geen contractverlenging aan te bieden, had hij in een gesprek namelijk aangegeven dat de situatie misschien anders zou zijn geweest als de werkneemster niet ziek was geweest. Hierdoor maakte hij onderscheid op basis van een chronische ziekte en dat is wettelijk verboden. Het disfunctioneren van de werkneemster verandert niet dat de werkgever discrimineerde.

Uitspraak College weegt zwaar mee bij rechtszaak

De werkneemster voelde zich ook gediscrimineerd door de manier waarop haar werkgever haar tijdens haar ziekte behandelde. Deze beschuldiging kon ze echter onvoldoende met harde feiten onderbouwen. De werkgever werd daarom niet schuldig bevonden aan het onvoldoende zorgen voor een discriminatievrije werkvloer.
Als de werkneemster besluit om naar de rechter te stappen, moet de rechter de uitspraak van het College meewegen in zijn vonnis.
College voor de Rechten van de Mens, 17 april 2014, oordeelnummer 2014-45