Discriminatie verstoort eerlijke arbeidsmarkt

13 april 2015 | Door redactie

In vergelijking met andere Europese landen ligt in Nederland het percentage werkloze allochtonen hoog. Eén van de redenen voor deze statistiek is volgens vakbond CNV de discriminatie op de arbeidsmarkt. Om personeelsdiversiteit meer te stimuleren, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht.

Uit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en het Europees statistiekbureau Eurostat blijkt dat maar 49,5% van de allochtonen in Nederland betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking ligt dit percentage op 77,1%. Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger is dan in Nederland – zoals Frankrijk, Italië en Spanje – hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland. Alleen in Zweden komen allochtonen nog moeilijker aan een baan. Zweden neemt echter drie keer zo veel asielzoekers op als Nederland. Voor asielzoekers is het doorgaans nog veel lastiger om werk te vinden dan voor arbeidsmigranten.

CNV wijt hoge werkloosheid onder allochtonen aan discriminatie

De hoge werkloosheid onder allochtonen in Nederland heeft volgens vakbond CNV meerdere oorzaken. Een deel van de allochtonen heeft bij de zoektocht naar een baan last van een taalachterstand. Ook hebben zij vaak een relatief klein netwerk. Daarnaast zou er sprake zijn van discriminatie bij de personeelswerving. Zo is het opleidingsniveau van allochtonen in Nederland de laatste jaren behoorlijk verbeterd, maar hun positie op de arbeidsmarkt niet. Ook hoogopgeleide allochtonen zijn veel vaker werkloos dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

Draag bij aan onderzoek naar diversiteit en integratie

Om discriminatie tegen te gaan en diversiteit binnen organisaties te bevorderen, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht. Het fonds is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer. Het Nationaal Integratiefonds wil hierdoor achterhalen wat er nodig is om integratie op de werkvloer te verbeteren en werkgevers concrete oplossingen aanreiken. U kunt uw organisatie aanmelden als partner van het Nationaal Integratiefonds en zo ook uw bijdrage leveren aan het onderzoek.