Diversity Day voor diverse en inclusieve werkvloer

4 oktober 2022 | Door redactie

De eerste dinsdag van oktober is het Diversity Day. Alleen als verschillen op de werkvloer worden geaccepteerd en werknemers zich vrij en voelen om zichzelf te zijn, kunnen ze hun talenten volop benutten. De Sociaal Economische Raad geeft tips voor een inclusieve en diverse werkvloer.

Op Diversity Day - 4 oktober - organiseren verschillende bedrijven activiteiten om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Op de website Diversityday.nl  is een online programma te volgen en staan voorbeelden van bedrijven die in hun personeelsbeleid diversiteit en inclusie bevorderen. Dat kan op verschillende vlakken:

  • Arbeidsvermogen: mogelijkheden scheppen voor werknemers die niet in staat zijn om (fulltime) te werken, doordat ze een ziekte of arbeidsbeperking hebben.
  • Culturele en etnische diversiteit: de culturele, religieuze of etnische achtergrond actief benutten in het werk en op de werkvloer, bijvoorbeeld in de samenstelling van teams.
  • Gender: streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer, maar ook naar gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, onder meer in beloning en loopbaankansen.
  • LHBTI: een veilig werkklimaat scheppen zodat werknemers zichzelf kunnen zijn. Werknemers die zich geaccepteerd voelen, presteren beter, zijn minder vaak ziek en voelen zich meer verbonden met de organisatie.
  • Leeftijd: tegengaan van leeftijdsdiscriminatie door de kennis en ervaring van oudere werknemers te benutten en vooroordelen over oudere én jongere werknemers te bestrijden.

Trainen van Leidinggevenden

Voor werkgevers die willen beginnen met het opstellen en invoeren van beleid voor diversiteit en inclusie, heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een aantal handvatten. Een daarvan is het in kaart brengen van de stand van zaken: hoe divers en inclusief is de eigen organisatie? Dit is af te leiden uit verschillende data, bijvoorbeeld uit cijfers over in- en uitstroom van personeel. Is het verloop in bepaalde groepen werknemers aantoonbaar groter? Ook het trainen van leidinggevenden in het omgaan met verschillen en het herkennen van vooroordelen helpt bij het bereiken van een inclusieve en diverse werkvloer. Onbewuste vooroordelen kunnen bijvoorbeeld leiden tot discriminatie bij de werving en selectie van nieuwe werknemers. Meer voorbeelden van bedrijven die diversiteitsbeleid in de praktijk brengen, staan op het diversiteitsportaal van de SER.