Europees Parlement wil meer maatregelen tegen loonkloof

7 april 2022 | Door redactie

Het Europees Parlement wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen verkleinen. Daarom gaat het parlement in gesprek met de lidstaten over maatregelen. Zo wil het Europees Parlement dat werkgevers een actieplan opstellen als de loonkloof binnen hun organisatie meer dan 2,5% is.

Op dit moment is in de Europese Unie (EU) de loonkloof tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen gemiddeld 13%. Het Europees Parlement gaat daarom in gesprek met de EU-lidstaten. Die zullen specifiek gaan over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn voor beloningstransparantie. De EU wil de loonkloof verkleinen met meer transparantie over lonen en daarvoor ingestelde handhavingsmechanismen.

Keurmerk voor werkgevers zonder loonkloof

Het Europees Parlement vraagt aan de Commissie te zorgen voor een officieel keurmerk voor organisaties waar geen loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat. Verder wil het parlement werkgevers met minimaal 50 werknemers verplichten om informatie over lonen openbaar te maken, zodat eventuele loonkloven binnen een organisatie zichtbaar worden. En blijkt dat binnen een organisatie een loonkloof bestaat van minimaal 2,5%? Dan moeten de EU-landen ervoor zorgen dat werkgevers, samen met werknemersvertegenwoordigers, de lonen beoordelen en een actieplan opstellen. In het voorstel staat ook dat werknemers recht hebben op duidelijke en volledige informatie over beloningen. Maar de Europarlementariërs willen ook nog een verbod op geheimhouding van het loon. Verder staat in het voorstel dat de werkgever in rechtszaken over gelijke beloningen moet bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie binnen de organisatie.

Loonkloof in Nederland groter dan het Europese gemiddelde

De EU wil de loonkloof al jaren verkleinen. Zo ligt het principe van gelijke beloning zelfs vast in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het Europees Comité voor Sociale Rechten liet in 2020 weten dat Nederland te weinig doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. In Nederland is de loonkloof 14,2%.