Gehandicapte kreeg ongelijke behandeling

1 maart 2012 | Door redactie

Uw werkgever mag geen onderscheid maken op grond van een handicap of chronische ziekte. Hij moet zelfs bepaalde aanpassingen treffen als een werknemer daardoor goed kan blijven functioneren. Dat kan ertoe leiden dat een werknemer op een andere werkplek terecht komt, bijvoorbeeld thuis. Uit een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bleek dat, zolang de werknemer goed functioneert, een werkgever een afspraak om vanuit huis te werken niet zomaar ongedaan mag maken.

In de zaak kreeg een medewerkster communicatie in 2008 een ongeval waaraan zij knieproblemen overhield. De klachten verergerden als ze lang in dezelfde houding zat en door het reizen van haar huis naar het werk. In overleg met haar leidinggevende besloot de werkneemster dan ook om een aantal uren in de week thuis te werken. Ruim een jaar later trok haar leidinggevende dit verzoek in en werd de werkneemster weer verplicht om al haar werkuren naar kantoor te komen. Volgens de werkgever kon de vrouw doordat zij thuis werkte bepaalde taken niet uitvoeren. Er was sinds het ongeval sprake van een aangepaste functie. Ook vond de werkgever dat de werkneemster al enige tijd niet goed functioneerde.

Verboden onderscheid mag niet

De commissie oordeelde dat de werkgever een verboden onderscheid had gemaakt op grond van de handicap van de werkneemster. Uit schriftelijke stukken – waaronder een verslag van het functioneringsgesprek – bleek namelijk niet dat de werkneemster in de tijd dat zij thuis werkte bepaalde taken niet kon verrichten of niet goed functioneerde. Ook kon de werkgever niet bewijzen dat het thuiswerken onevenredig belastend was voor de organisatie. Daarnaast heeft de werkgever niet voldoende onderzocht welke aanpassingen hij zou kunnen maken om de werkneemster tegemoet te komen. Volgens CGB had de werkgever de toestemming om thuis te werken dan ook ten onrechte ingetrokken.

OR let op discriminatie en gelijke behandeling

Volgens artikel 28 lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft uw OR een speciale taak op het gebied van gelijke behandeling. De OR moet in de gaten houden dat er geen discriminatie voorkomt in de organisatie. Hierbij let u ook op de inzet van gehandicapte werknemers en bevordert die waar mogelijk.
Commissie Gelijke Behandeling, 26 januari 2012, 2012-17