Gelijke behandeling doorslaggevend voor goed werkgeverschap

Gelijke behandeling is doorslaggevend voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbeleid onder 62 organisaties en ruim 38.000 werknemers in Nederland van Great Place to Work voor de jaarlijkse ranking van Best Workplaces. Een OR kan gelijke behandeling bevorderen.

27 maart 2019 | Door redactie

De organisaties die op nummer één kwamen in de rankings beste kleine, beste middelgrote, beste grote en beste multinational werkgever, scoorden hoger op: eerlijke behandeling (8%) en trots en respect (7%). Op het gevoel eerlijk te delen in de gerealiseerde winst scoorden de winnaars maar liefst 26% hoger en op de speciale en unieke arbeidsvoorwaarden23% hoger. Daarnaast scoren de winnaars 14% beter op de stellingen 'managers vertonen geen voortrekgedrag' en 'mensen worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten'.

OR waakt tegen ongelijke behandeling

Een OR waakt tegen discriminatie en bevordert de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inzet van gehandicapten en minderheden in de organisatie (artikel 28, lid 3 WOR). Daarnaast kan de OR signalen vanuit de achterban over ongelijke behandeling, discriminatie of ontevredenheid in het algemeen in beeld brengen. Zo kan de OR een medewerkerstevredenheidsonderzoek organiseren.

OR kan bestuurder overtuigen van noodzaak om maatregelen te nemen

De resultaten van zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek kan de OR gebruiken om de bestuurder ervan te overtuigen dat maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. De OR kan ook via het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) zelf concrete voorstellen doen aan de bestuurder om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie onder de achterban te voorkomen.

Goed werkgever in belang van achterban én organisatie

Goed werkgeverschap is niet alleen in het belang van de achterban maar ook van de organisatie. Goed werkgeverschap leidt bijvoorbeeld tot tevreden werknemers. Tevredenheid komt de prestaties van werknemers ten goede en verlaagt het ziekteverzuim. Daarnaast  is goed werkgeverschap goed voor het imago van de organisatie. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn, zal het makkelijker zij om vacatures te vervullen.