Gevolgen van discriminatie op werk vaak langdurig

15 juli 2022 | Door redactie

Hoewel alle vormen van ongewenst gedrag op het werk aangepakt moeten worden, geldt dat vooral voor discriminatie. Werknemers die worden gediscrimineerd krijgen niet dezelfde kansen als andere werknemers. Zij worden achtergesteld en kunnen hiervan langdurig problemen ondervinden.

In de Arbowet staat dat de werkgever psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moet tegengaan. Sinds 2009 valt discriminatie ook onder PSA, samen met agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten,  – allemaal vormen van ongewenst gedrag – en werkdruk. Maar ook los van de wettelijke verplichting zouden werkgevers alles op alles moeten zetten om discriminatie (net als andere vormen van ongewenst gedrag) zoveel mogelijk uit de organisatie te bannen. Het kan niet alleen gezondheidsproblemen veroorzaken, en dus leiden tot langdurig verzuim. Het is ook slecht voor de werksfeer en heeft dus een nadelige invloed op de productiviteit en het welzijn van alle werknemers.

Discriminatie is strafbaar feit

Wettelijk gezien moet de werkgever alle vormen van PSA bestrijden. Alle ongewenst gedrag (tool) moet aangepakt worden, maar één ding verschilt wezenlijk: discriminatie is strafbaar. Een werknemers die zich gediscrimineerd voelt, kan hiervoor dus naar de politie gaan en aangifte doen van een strafbaar feit. Bekende vormen van discriminatie in organisaties zijn arbeidsmarktdiscriminatie, zwangerschapsdiscriminatie en ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, denk aan promotiekansen en verschillen in beloning. Werknemers die zich gediscrimineerd voelen, kunnen ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Als dat gebeurt kan dit ook nadelige gevolgen hebben voor het imago van de werkgever.