Grotere rol bij terugdringen discriminatie

4 april 2014 | Door redactie

Discriminatie op de werkvloer moet hoger op de agenda’s van werkgevers komen, zo is het plan. U zou het onderwerp discriminatie dan moeten gaan meenemen in de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Ook moet het makkelijker worden voor werknemers om een klacht in te dienen als ze denken te worden gediscrimineerd.

Het Kabinet wil discriminatie hard aanpakken. Daarom vroeg minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal Economische Raad (SER) om advies. In de conceptversie van dit advies staat de aanbeveling dat werkgevers een grotere rol moeten krijgen bij het signaleren en bestrijden van discriminatie. In de praktijk zou dat betekenen dat u het onderwerp moet aankaarten in functioneringsgesprekken. Ook moet u zorgen voor een laagdrempelige en eenvoudige manier om een klacht in te dienen. Kijk hiervoor ook nog eens naar de Continuous Learning App. Onder discriminatie moeten alle vormen van achterstelling vallen, dus niet alleen wegens etnische achtergrond, maar ook discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, geloof, geaardheid en gezondheid.

Voorwaarde in contract met de overheid

De overheid heeft nog meer ijzers in het vuur om discriminatie de kop in te drukken. Minister Asscher onderzoekt de mogelijkheid om organisaties die met de overheid samenwerken, een contract te laten ondertekenen. Hierin moeten ze beloven niet te discrimineren. Breken ze die belofte, dan zou het contract ontbonden worden.