Help arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan!

3 juni 2016 | Door redactie

Waak ervoor dat (onbewuste) vooroordelen de keuzes tijdens een wervings- en selectieprocedure beïnvloeden. Dit kan namelijk leiden tot discriminatie en dat is bij wet verboden. De campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie van de overheid geeft praktische tips om discriminatie tegen te gaan.

De overheid heeft een campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie gelanceerd. De campagne brengt op verschillende manieren de website discriminatie.nl onder de aandacht. Op de site vindt u testen waarmee u kunt zien in welke mate u vooroordelen heeft wat betreft geslacht, ras of leeftijd. Daarnaast vindt u er tips over hoe u kunt voorkomen dat zulke vooroordelen de keuzes tijdens een wervings- en selectieprocedure beïnvloeden.

Discriminatie bij werving en selectie voorkomen

Het voorkomen van discriminatie tijdens een wervings- en selectieprocedure begint al bij het opstellen van de vacature (tool) en het formuleren van de functie-eisen. De woordkeuze kan ervoor zorgen dat bepaalde groepen bij voorbaat onnodig uitgesloten worden. Zo kan de term ‘junior’ senioren ontmoedigen te solliciteren. De term ‘juniorfunctie’ heeft daarom de voorkeur. 
Ook het maken van de selectie met meer dan één, helpt om tot een zo objectief mogelijke keuze te komen. Om alle sollicitanten op dezelfde manier te beoordelen, is het van belang dat de eisen voor de kwaliteit en competenties vooraf vastgesteld zijn.

Veel werkgevers hebben vooroordelen

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers, vaak onbewust, vooroordelen hebben. Die kunnen tijdens de werving en selectie van nieuwe medewerkers tot discriminatie leiden. Zo maken sollicitanten met een niet-westerse naam en ouderen minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De Tweede Kamer wilde daarom eerder al het aantal proeven met anoniem solliciteren uitbreiden omdat anonimiteit discriminatie moet tegengaan

Ondernemingsraad moet waken voor discriminatie

De ondernemingsraad (OR) heeft de wettelijke taak om discriminatie  tegen te gaan. Dat geldt niet alleen voor discriminatie op de werkvloer, maar ook bij de poort van de organisatie. Deze speciale taak is verankerd in artikel 28 lid 3 WOR (Wet op de ondernemingsraden).