Hoofddoek en keppeltje mogen wel, boerka en bivakmuts niet

29 juni 2018 | Door redactie

In de zorg, het openbaar vervoer, het onderwijs en overheidsgebouwen wordt het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Alleen in enkele uitzonderingssituaties geldt het verbod niet.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het wetsvoorstel regelt dat personen in het openbaar vervoer en in gebouwen (en bijbehorende terreinen) van onderwijs-, overheids- en zorginstellingen geen kleding mogen dragen die het gezicht geheel bedekt of alleen de ogen nog onbedekt laat, dan wel onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor álle personen op deze locaties, zoals bezoekers, ambtenaren en andere werknemers. Wanneer de wet in werking treedt, is nog niet duidelijk. Voor de ingangsdatum wordt er overlegd gevoerd met de betrokken sectoren.

Uitzonderingen op kledingverbod

Het verbod is niet van toepassing als de bedekkende kleding:

  • passend is vanwege deelname aan een feestelijke of culturele activiteit;
  • noodzakelijk is vanwege beroepsvereisten of de eisen voor de beoefening van een sport;
  • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
  • wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in ‘residentiële delen’ van zorginstellingen (al mag de zorginstelling zelf beslissen om de kleding ook toe te staan in niet-residentiële delen voor cliënten of patiënten die daar voor onbepaalde tijd verblijven).

Wie zich niet aan het verbod houdt, kan het verzoek krijgen om de bedekkende kleding te verwijderen of de locatie (waar het verbod geldt) te verlaten. Werkt de overtreder hier niet aan mee, dan kan de politie worden ingeschakeld en is een geldboete een optie.

Strenge eisen voor kledingvoorschriften

Organisaties die buiten de in de wet genoemde locaties zijn gevestigd, zijn niet gebonden aan het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Zij kunnen echter wel zelf kledingvoorschriften opstellen (tool). Hier gelden strenge juridische regels voor. Een werkgever mag niet zomaar kleding verbieden. Het Europees Hof van Justitie deed over dit onderwerp vorig jaar een belangrijke uitspraak. Daarin werd uiteengezet wanneer een werkgever een hoofddoek kan verbieden op de werkvloer. Een hoofddoek valt echter nadrukkelijk niet onder het wettelijke verbod op gezichtsbekkende kleding, in tegenstelling tot onder andere een nikaab (sluier die alleen de ogen niet bedekt), boerka (kledingstuk dat het gehele gezicht en lichaam bedekt), integraalhelm, bivakmuts en masker.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking