Krijgt zwangere vrouw promotie of ontslag?

27 november 2015 | Door redactie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een campagne gelanceerd waarbij ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt centraal staat. Zo heeft bijna de helft van de zwangere vrouwen te maken met discriminatie. Ook sollicitanten of werknemers bij uw organisatie kunnen melding doen van discriminatie.

Jaarlijks krijgen 65.000 zwangere vrouwen te maken met discriminatie vanwege zwangerschap. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling hebben zwangere vrouwen ook recht op een gelijke behandeling. Zwangere vrouwen die te maken hebben met discriminatie kunnen daarvan melding maken bij het College.

Campagne voor vier doelgroepen

In de campagne heeft het College voor de Rechten van de Mens specifieke aandacht voor vier doelgroepen: mensen met een fysieke beperking, zwangere vrouwen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en jongeren met een niet-Nederlands klinkende achternaam die een stage zoeken.
De televisiecampagnes sluiten steeds af met de vraag: hoe denk jij dat dit eindigt? Hoe eindigt het bijvoorbeeld met een zwangere vrouw die met zwangerschapsverlof gaat? Krijgt zij een jongen, een meisje, ontslag of promotie?

OR helpt om discriminatie te voorkomen

Uw OR heeft in de Wet op de ondernemingsraden naast het instemmings- en adviesrecht nog een aantal speciale taken gekregen in artikel 28. Volgens lid 3 moet de OR waken voor discriminatie in de organisatie. Het is goed om daarvoor over een klachtenregeling (tool) voor psychosociale arbeidsbelasting te beschikken. Ook moet de OR de gelijke behandeling mannen en vrouwen bevorderen en de inschakeling van arbeidsgehandicapten en minderheden in de organisatie stimuleren.