Leeftijdsdiscriminatie bij doorstart McGregor

13 februari 2017 | Door redactie

De nieuwe eigenaar van McGregor en Adam Menswear heeft bij de overname van werknemers gediscrimineerd op leeftijd. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, dat de zaak gaat aankaarten bij het ministerie van SZW.

Winkelketens McGregor en Adam Menswear gingen in de zomer van 2016 failliet. Doniger nam een deel van de bedrijfsactiviteiten over en zo maakten de ketens een doorstart. Bij de overname van het personeel paste Doniger het anciënniteitscriterium toe; werknemers met zeven of meer arbeidsjaren waren te duur om over te nemen. Deze werknemers kregen daarom geen arbeidsovereenkomst. Negen van die werknemers kaartten hun situatie aan bij het College voor de Rechten van de Mens (tool). Het College stelde vast dat er in acht gevallen sprake was van leeftijdsdiscriminatie.

Oudere werknemers waren te duur 

Werknemers met een lange staat van dienst zijn duurder en behouden bij een overname hun dienstjaren. Hierdoor is in het geval van ontslag ook de tranisitievergoeding hoger. Werkgevers mogen het anciënniteitscriterium alleen toepassen bij hoge uitzondering en met goede reden. Doniger kon niet hard maken dat hij het anciënniteitscriterium moest toepassen om de doorstart te kunnen realiseren.

Ouderen de dupe van wijzigingen WWZ

Een wijziging van de Wet werk en zekerheid (WWZ) vorig jaar geeft een overnemende partij de mogelijkheid om na een doorstart bij een faillissement te kiezen welke werknemers hij meeneemt, in tegenstelling tot een overgang van organisatie waarbij alle werknemers meegaan. Hoewel dat niet betekent dat discriminatie op basis van leeftijd geoorloofd is, waarschuwden curatoren al dat oudere werknemers de dupe zouden zijn. 

De rol van de OR bij discriminatie

Als de ondernemingsraad vermoedt dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie bij meerdere werknemers, kan de raad aan de bel trekken. Artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR namelijk de speciale taak om te waken voor discriminatie. Als de organisatie daar geen gehoor aan geeft, kunnen de werknemers ieder een zaak aanspannen bij het College voor de Rechten van de Mens. Bovendien kan de OR bij signalering van een trend naar Inspectie SZW stappen. De Inspectie neemt geen individuele meldingen van discriminatie aan.