Loonkloof mannen en vrouwen steeds kleiner

29 april 2022 | Door redactie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. In 2021 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 13% lager dan dat van mannen. Tien jaar geleden was het verschil nog 18%. De loonkloof tussen de top en de werkvloer is wel groter geworden.

De verschillen blijken uit de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2021’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mannen verdienden in 2021 gemiddeld € 25,84 per uur, vrouwen € 22,42. Het gaat hier om een gemiddeld loonverschil en niet om een gecorrigeerd loonverschil, waarbij de uitkomsten gecorrigeerd worden voor verschillen in onder meer leeftijd, opleidings- of functieniveau of soort baan. Gelet op het gemiddelde jaarloon is de loonkloof tussen mannen en vrouwen 36%. Dit komt grotendeels doordat mannen gemiddeld langere werkweken (33 uur) hebben dan vrouwen (25 uur).

Mannen zijn oververtegenwoordigd in hoge functies

Daarnaast komt het loonverschil vooral door de oververtegenwoordiging van mannen in hoogbetaalde functies. Voor 85% van de functies wordt minder dan € 33 per uur betaald. In deze functies zijn de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.
Bij het loonverschil tussen ‘de werkvloer’ en de top van de arbeidsmarkt is er geen sprake van nivellering. De vijf topverdieners bij de duizend grootste werkgevers in Nederland verdienden in 2021 gemiddeld 6,3 keer zo veel als een gemiddelde werknemer bij dezelfde organisatie. In 2020 was dit nog 5,8 keer zo veel.

Actieplan verplicht bij te grote loonkloof

Er is nieuwe Europese wetgeving op komst die de loonkloof tussen mannen en vrouwen met hetzelfde werk, moet verkleinen. Het Europees Parlement heeft deze maand ingestemd met een voorstel dat onder meer regelt dat organisaties met minimaal 50 werknemers informatie over lonen openbaar moeten maken. Zo kunnen collega’s hun lonen vergelijken en zijn werkgevers meer geneigd om werknemers gelijk te belonen. Blijkt een werkgever een loonkloof te hebben van minimaal 2,5%, dan moet hij een actieplan opstellen om hier verbetering in aan te brengen. De regels zijn nog niet definitief. De lidstaten moeten het nog eens worden met elkaar.