Loonverschil tussen man en vrouw neemt af

7 maart 2014 | Door redactie

In 2013 was het verschil in loon tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk deden 17%. In 2010 ging het nog om 20%. Daarmee zijn de salarissen van mannen en vrouwen iets naar elkaar toegegroeid. Aan uw OR de taak om dit soort ongelijke behandeling in de organisatie te signaleren en aan te pakken.

Uit de jaarlijkse Women in Work Index van adviesbureau PwC blijkt dat het gemiddelde verschil in inkomen van de onderzochte landen ligt op 16%. Vergeleken met de 27 onderzochte landen is Nederland op de ranglijst gestegen van een 17e naar een 12e plaats. Die verschuiving komt vooral door het verkleinen van het inkomensverschil. Zowel in organisaties, als in cao’s is meer aandacht besteed aan het verkleinen van het verschil in inkomen. De organisaties zijn transparanter geworden wat betreft de salarissen die ze betalen en daardoor is het voor vrouwen makkelijker om een salaris te vragen dat hetzelfde is als dat van mannen.

Slechts 40% van de Nederlandse vrouwen werkt in voltijd

De ranglijst wordt ook opgesteld op basis van het aantal vrouwen met een voltijdbaan. In Nederland heeft slechts 40% van de vrouwen een voltijdbaan; in Duitsland is dat 60%. Nederlandse vrouwen werken vooral veel in deeltijd. Een reden daarvoor kan zijn dat het in Nederland voor een gezin mogelijk is om rond te komen met anderhalf salaris. Dit is niet in alle landen het geval.

OR heeft taken op het gebied van discriminatie

Uw OR vindt in artikel 28 lid 3 WOR (Wet op de ondernemingsraden) zijn taken op het gebied van discriminatie. Onderzoek dus of er verschillen zijn in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen in uw organisatie en hoe groot die verschillen dan zijn. Vervolgens kunt u de bestuurder een voorstel doen om die eventuele verschillen te verminderen.