Mannen nog steeds hoger salaris dan vrouwen

20 november 2015 | Door redactie

Er is in Nederland nog steeds sprake van ongelijke beloning van mannen en vrouwen. De situatie is iets verbeterd ten opzichte van 2013, maar het verschil is nog steeds groot. Vrouwelijke werknemers van boven de 35 jaar verdienen gemiddeld bijna € 3.000 minder dan hun mannelijke collega’s.

Hoewel ongelijke beloning van mannen en vrouwen een vorm van discriminatie is, komt het nog steeds voor. Vrouwen verdienen in Nederland fors minder dan hun mannelijke collega’s. Dat zou blijken uit het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair onder ruim 100.000 respondenten, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Gemiddeld verdienen vrouwen 7,2% (€ 2.513,-) minder. De zaken staan er iets beter voor dan twee jaar geleden, maar het verschil is nog steeds groot.

Verschil onder jongere vrouwen kleiner

Deze verschillen komen in alle branches en functies voor. Opvallend is dat het verschil onder jongere vrouwen veel kleiner is. Vrouwen jonger dan 36 jaar verdienen gemiddeld € 928 euro minder dan mannelijke werknemers. Ook in leidinggevende functies is er geen sprake van gelijke behandeling en zijn verschillen in beloning te zien. Alleen in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar verdienen vrouwelijke leidinggevenden meer. Maar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de hogere leeftijdscategorieën onder leidinggevenden zijn minder groot dan in andere functies.

Vrouwen in leidinggevende positie mondiger

Dat kan komen doordat vrouwen in deze posities mondiger zijn, goed weten wat ze waard zijn en dus ook vaker onderhandelen (tool) over hun arbeidsvoorwaarden en salaris. Werkgevers horen bij de beloning van werknemers te kijken naar de functie en het functioneren. De afgelopen twee jaar hebben meer mannen (38%) dan vrouwen (28%) een salarisverhoging gehad. Onderhandelen lijkt dus effect te hebben, want het zijn meestal mannen die om een hoger salaris vragen. Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen meer tevreden zijn over hun salaris (38%) dan vrouwen (32%).