Meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris

5 september 2022 | Door redactie

Voor het eerst zijn bij de 89 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris, blijkt uit de Female Board Index 2022. Van de 85 nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen was 55% vrouw. Van de nieuw benoemde bestuurders was nog altijd een ruime meerderheid (84%) man. Er is dus nog werk aan de winkel voor de OR.

Sinds de invoering van de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen op 1 januari 2022 moeten Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen bij nieuwe benoemingen voor de raad van commissarissen (RvC) ervoor zorgen dat de RvC voor minimaal een derde uit vrouwen en voor minimaal een derde uit mannen bestaat. Voor de raad van bestuur (RvB) geldt zo’n ingroeiquotum niet. Uit de Female Board Index 2022 blijkt dat het percentage vrouwen in de RvC het afgelopen jaar licht is gestegen, van 33% naar 38%. Ook het aantal vrouwelijke bestuurders nam iets toe, van 14% naar 15%. Dit zijn belangrijke gegevens voor de ondernemingsraad (OR).

OR kan zorgen voor betere man/vrouw-balans in topposities

De OR moet stimuleren dat er een meer evenwichtige verdeling komt van mannen en vrouwen in de bedrijfstop (artikel 28, lid 3 WOR). De OR heeft daar verschillende bevoegdheden voor. Bij grote vennootschappen heeft de OR het recht om commissarissen aan te bevelen (artikel 2:158/268 BW). Daarnaast heeft de OR het recht om ten minste de helft van de bestuursleden voor te dragen (artikel 29 WOR) en heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder (artikel 30 WOR). Door kandidaten voor te dragen of te adviseren over aanstellingen in de bedrijfstop, kan de OR zorgen voor een meer gelijkwaardige verhouding van het aantal mannen en vrouwen in de topposities van de organisatie en op die manier invloed uitoefenen op de strategische ontwikkelingen van de organisatie.

Stijging aantal vrouwen in bedrijfstop

De Nederlandse Female Board Index geeft jaarlijks een overzicht was de man/vrouw-verhouding in de raad van commissarissen en de raad van bestuur van alle in Nederlandse organisaties die genoteerd zijn op de Euronext Amsterdam. Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen inmiddels 72 organisaties aan het voorgestelde quotum van minimaal 33% vrouwen in de RvC. In 2021 waren dit er nog 61. Bij 23 ondernemingen is nu minimaal 33% van de RvB én minimaal 33% van de RvC vrouw. In 2021 waren dit nog er nog 16.