Meer werkgevers krijgen te maken met discriminatiezaak

Als een organisatie twijfelt of nieuw beleid in overeenstemming is met de gelijkebehandelingswetgeving, kan zij dit laten toetsen door het College voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het College zelf nog eens benadrukt.

19 april 2019 | Door redactie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs de Monitor Discriminatiezaken 2018 (pdf) gepubliceerd. Hierin is te lezen hoeveel discriminatiemeldingen het College het afgelopen jaar heeft ontvangen en welke klachten veel voorkwamen in discriminatiezaken. Het aantal verzoeken om een oordeel van het College is het afgelopen jaar met 23% toegenomen. Aan de andere kant nam het aantal vragen en meldingen over (on)gelijke behandeling juist af (van 4.259 in 2017 naar 3.168 in 2018). Het College geeft hiervoor als verklaring dat het in 2017 een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie startte, wat voor een piek van meldingen zorgde. Ook de politie en antidiscriminatievoorzieningen ontvingen in 2018 minder discriminatiemeldingen dan in 2017.

Discriminatie op grond van geslacht, leeftijd of ras

Van de 517 verzoeken om een oordeel in 2018 volgde in 149 zaken daadwerkelijk een oordeel (bij een deel van de zaken komen de partijen tot een schikking of wordt het verzoek ingetrokken). Het College stelde in 42% van de zaken vast dat er sprake was van een verboden onderscheid. Ofwel: organisaties hadden in veel gevallen niet fout gehandeld.
Een meerderheid van de oordeelverzoeken had betrekking op mogelijke ongelijke behandeling door een werkgever. Meestvoorkomende discriminatiegrond was daarbij geslacht. Ook startten werknemers en sollicitanten regelmatig een zaak vanwege benadeling op grond van leeftijd of ras.

Werkgevers passen beleid aan na oordeel College

Vaak nemen werkgevers maatregelen als het College vaststelt dat zij een verboden onderscheid hebben gemaakt. Ze geven naar aanleiding van het oordeel voorlichting aan werknemers of passen een onjuiste vacaturetekst of regeling aan.
Volgens het mensenrechteninstituut zijn het aantal discriminatiemeldingen en oordeelverzoeken een topje van de ijsberg. Discriminatie gebeurt ook vaak onbewust. Het College geeft aan dat werkgevers nieuw beleid kunnen laten toetsen om te controleren of dit niet in strijd is met de wet. Op de site van het College vindt u de contactgegevens voor een ‘oordeel omtrent eigen handelen’.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten