Moslima’s gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

7 juni 2024 | Door redactie

Op de arbeidsmarkt is discriminatie van moslima’s aan de orde van de dag. Moslima’s die een hoofddoek dragen, ervaren dit vaker dan die zonder hoofddoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van demissionair minister Van Gennip van SZW.

In vergelijking met andere groepen vrouwen krijgen moslima’s met een hoofddoek bij sollicitaties twee tot zeven keer minder positieve reacties, zoals uitnodigingen. Ook op de werkvloer ervaren moslima’s discriminatie. Door discriminatie maken ze minder kans op promotie en stromen ze vaker uit.

Handreiking met relevante inzichten

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers vijf ‘handelsperspectieven’ geschetst voor de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie van moslima’s. Het gaat om de volgende handelsperspectieven, die de kabinetsaanpak van discriminatie op de werkvloer moeten versterken:

  1. bestrijd ook discriminatie op de werkvloer;
  2. benut extra mogelijkheden voor monitoring en opsporing van arbeidsmarktdiscriminatie;
  3. zet in op sanctioneren en handhaven, zodat melden loont en het vertrouwen van (mogelijke) slachtoffers in de overheidsaanpak van discriminatie toeneemt;
  4. bestrijd stigmatisering van moslims en moslima’s en zorg voor positieve erkenning van religieuze diversiteit;
  5. kijk kritisch naar de rol van de overheid en bestrijd systematische discriminatie.

De minister gaat de relevante inzichten uit het onderzoeksrapport verwerken in een handreiking voor werkgevers, met daarbij voorbeelden uit de praktijk.

Ondersteuning op maat voor werkgevers

Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben eind mei ruim 50 organisaties de Verklaring Gelijke Kansen ondertekend. Organisaties die de verklaring ondertekenen en zich hardmaken voor gelijke kansen bij sollicitaties (artikel) en op het werk, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Hierin werkt het ministerie van SZW samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad, HR-professionals en recruiters om werkgevers ondersteuning op maat te bieden. De minister gaat zich ook inspannen om arbeidsmarktdiscriminatie onder de aandacht van OR-leden en bestuurders te brengen. De ondernemingsraad heeft de taak om discriminatie tegen te gaan. Werkgeversvereniging AWVN heeft vorig jaar het ‘Manifest voor gelijke kansen’ gepubliceerd, dat werkgevers helpt om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie in de organisatie (artikel).