Mystery guests leggen discriminatie bloot

27 januari 2012 | Door redactie

Uit eerder onderzoek van de Vrije Universiteit bleek dat ruim 75% van de uitzendbureaus verzoeken van werkgevers inwilligen om geen allochtone medewerkers te sturen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) hebben nu maatregelen aangekondigd om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Uitzendbureaus die voldoen aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers zijn strafbaar. Dit geldt echter niet alleen voor de uitzendbureaus. Vraagt u een uitzendbureau om geen medewerkers van allochtone afkomst aan te dragen, dan bent u ook strafbaar. Toch dienen opdrachtgevers nog met enige regelmaat zo’n verzoek in en wordt dit ingewilligd.

Maatregelen om discriminatie tegen te gaan

Brancheorganisaties hebben in samenwerking met uitzendbureaus maatregelen bedacht om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zo zal de mate waarin discriminatie voorkomt periodiek worden onderzocht, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘mystery guests’. Zij zullen zich voordoen als opdrachtgever en bekijken in hoeverre een uitzendbureau voldoet aan en discriminerend verzoek. Ook gaan de brancheorganisaties – in samenwerking met LOM-partners (Landelijk Overleg Minderheden ) – hun leden trainingen en workshops geven en vervolgens scherp controleren.  

Code Stichting Normering Arbeid

Daarnaast willen de brancheorganisaties dat er een bepaling over discriminatie wordt opgenomen in de zogenoemde code Stichting Normering Arbeid. Dit is een keurmerk voor uitzendbureaus. Willen uitzendbureaus dit keurmerk krijgen of blijven behouden, dan zullen zij zich moeten houden aan de regels waarbij discriminatie uitdrukkelijk verboden is.