Niet iedereen krijgt een gelijke behandeling

5 juli 2012 | Door redactie

Discriminatie is sinds 2008 in de Arbowet opgenomen, maar helaas komt discriminatie op de werkvloer nog steeds voor. Dit is te lezen in het jaarverslag over 2011 van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De CGB sprak in 24% van de gevallen een oordeel uit over discriminatie op grond van leeftijd. Maar ook vrouwen (17%) en werknemers met een handicap of chronische ziekte (17%) klopten aan bij de CGB.

In het jaarverslag 2011 van de CGB (pdf) staat dat er in 2011 meer oordelen waren waarbij sprake was van verboden onderscheid (56%) dan in 2010 (52%). Discriminatie van vrouwen blijkt nog vaak voor te komen, niet alleen vanwege zwangerschap, maar ook doordat vrouwen vaak minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s. Om de discriminatie van vrouwen aan het licht te brengen, startte de CGB in 2011 de campagne ‘Flauwekulexcuus'. Bij leeftijdsdiscriminatie zijn het vaak werknemers tussen de 50 en 69 jaar oud die een verzoek indienen. Volgens ouderenbond ANBO zijn werkgevers wel iets positiever over oudere werknemers, maar kan het nog steeds beter.

Arbowet: breng de risico’s in kaart

Aangezien discriminatie in de Arbowet is opgenomen, moet de werkgever er alles aan doen om ongelijke behandeling te voorkomen. Hier is dus ook een taak weggelegd voor u als arboprofessional. Breng de risico’s van discriminatie binnen uw organisatie in kaart en stel een preventieplan en een duidelijk beleid op. Breng werknemers hiervan vervolgens op de hoogte. Zo weten ze dat uw werkgever discriminatie niet tolereert en dat er sancties zullen volgen voor degene die zich niet aan het beleid houdt.