Nog steeds minder loon voor vrouwen

21 oktober 2015 | Door redactie

Hoewel ongelijke beloning van mannen en vrouwen bij wet verboden is, krijgen vrouwen in de praktijk nog steeds geregeld minder loon voor dezelfde functie dan hun mannelijke collega’s. Heeft uw organisatie gelijke behandeling goed geregeld?

Mannen en vrouwen hebben recht op gelijke behandeling en dus ook op gelijke beloning. Dat is een mensenrecht. Mensenrechten worden niet alleen in het buitenland geschonden, maar ook in Nederland laat de situatie nog regelmatig te wensen over. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom deze keer in zijn jaarlijkse campagne de gelijke beloning van mannen en vrouwen centraal gesteld.

Verschillen lopen op tot € 200 per maand

In 2011 onderzocht het College voor de Rechten van de Mens de beloning van medewerkers in de Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat willekeurige beloningscriteria vaker nadelige gevolgen hebben voor vrouwen dan voor mannen. De verschillen in beloning lopen van € 10 tot € 200 per maand. Dit jaar onderzoekt het College de onderwijssector en kijkt met name hoe het zit met gelijke beloning bij de hogescholen. 

Vrouwen werken vaker parttime en zorgen meer

Oorzaken van ongelijke beloning kunnen heel divers zijn. Vrouwen hebben vaker een parttime baan dan mannen, onderhandelen minder vaak over hun salaris en hebben vaker een loopbaan die onderbroken is voor het krijgen van kinderen en het combineren van zorg en werk. Uw organisatie doet er goed aan om bij het opstellen van het beloningsbeleid (tool) gelijke behandeling te waarborgen.