Ontslagbesluit wijzigt op 1 april 2014

6 maart 2014 | Door redactie

Uit de wijziging van het Ontslagbesluit per 1 april 2014 blijkt dat het afspiegelingsbeginsel bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen wordt aangepast. Na het indelen van de werknemers in functiegroepen komen AOW-gerechtigden straks als eerste in aanmerking voor ontslag.

De wijziging van het Ontslagbesluit (pdf) is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Per 1 april 2014 moet de bestuurder, ­nadat de uitwisselbare functiegroepen zijn vastgesteld, eerst bekijken of er in deze functiegroepen werknemers zitten die AOW-gerechtigd zijn. Is dit het geval, dan komen deze werknemers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervolgens past de bestuurder de normale regels van het afspiegelingsbeginsel toe.

AOW-gerechtigde komt als eerst in aanmerking voor ontslag

Als er meer AOW-gerechtigden in een functiegroep vallen dan er in die groep moeten worden ontslagen, komt de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag. Daarbij wordt de leeftijdscategorie van ‘55 jaar en ouder’ gewijzigd in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.
De overheid wil er zo voor zorgen dat werknemers die een inkomensvoorziening hebben op grond van hun AOW eerder voor ontslag in aanmerking komen dan werknemers die dit niet hebben. Door deze objectieve rechtvaardiging is de wijziging niet in strijd met de Wet gelijke behandeling.

Ook de Wet werk en zekerheid wijzigt het afspiegelingsbeginsel

De maatregel treedt op 1 april 2014 in werking. Bij ontslagaanvragen die de bestuurder vóór deze datum indient, gelden de normale regels voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De wijziging in het Ontslagbesluit staat los van de hervorming van het ontslagrecht inclusief het afspiegelingsbeginsel dat is geregeld in de Wet werk en zekerheid. Hierover heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Nieuw afspiegelingsbeginsel biedt flexibiliteit’.