Ook Eerste Kamer is voor meer topvrouwen

9 februari 2017 | Door redactie

Grote bv’s en nv’s moeten ernaar blijven streven om minimaal 30% van het bestuur en de raad van commissarissen uit vrouwen te laten bestaan. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met deze maatregel.

Nadat eind januari de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, keurde deze week ook de Eerste Kamer het voorstel goed. Het gevolg hiervan is dat grote organisaties weer hun best moeten doen om minimaal 30% van hun bestuur en raad van commissarissen uit vrouwen te laten bestaan. Dit percentage wordt nu zelden gehaald. Hoewel de wet ervoor moet zorgen dat meer vrouwen de top halen, is het niet zo dat deze mannen achterstelt: evengoed geldt een streefcijfer van minimaal 30% mannen in het bestuur en de raad van commissarissen. Maar dat is meer een formaliteit.

Onevenwichtige verdeling uitleggen in bestuursverslag

De wet is van toepassing op bijna 5.000 organisaties. Organisaties die het streefgetal voor mannen en vrouwen niet halen, moeten in hun bestuursverslag uitleggen:

  • waarom de beschikbare posities niet evenwichtig zijn verdeeld tussen mannen en vrouwen;
  • op welke manier de organisatie geprobeerd heeft om de posities evenwichtig te verdelen;
  • welk plan de organisatie heeft om in de toekomst tot een evenwichtige verdeling te komen.

Mogelijk sancties als streefcijfers niet worden gehaald

De wet vervalt per 1 januari 2020. Als tegen die tijd blijkt dat nog steeds veel organisaties de wettelijke streefcijfers niet halen, volgt mogelijk een verplicht quotum.