Opmars van vrouwen naar de top boekt uiteenlopende resultaten

Uit een enquête van Het Financieele Dagblad blijkt dat er zich grote verschillen ontwikkelen bij de opmars van vrouwen naar de top in advocaten- en accountantskantoren. Het ene kantoor scoort goed op de diversiteitsladder, het andere blijft achter.

16 oktober 2019 | Door redactie

Het FD ondervroeg de 4 grootste accountants- en advieskantoren en veertien prominente advocatenkantoren over hun diversiteitsbeleid. Opvallend is dat de zogenoemde Big Four kantoren – de grootste accountantskantoren ter wereld die beursgenoteerde bedrijven bedienen - stuk voor stuk achterblijven en zelfs zeer laag scoren; het zijn nog altijd mannenbolwerken.
Andere kantoren doen het juist wel goed; daar is meer dan 30% aan de top vrouw en kan van een omslag worden gesproken. Dit betreft echter maar 4 kantoren van de 16 uit de enquête.

Meer vrouwen, meer winst

Voor het geld hoeven de kantoren het niet te laten: onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie naar bijna 13.000 ondernemingen wereldwijd toont dat meer vrouwen in hoge functies leidt tot gemiddeld 9% meer winst. Andere voordelen zijn dat vrouwen op hoge functies het bedrijf innovatiever en creatiever maken, zo bleek uit het onderzoek. Daarnaast werken vrouwen op een meer duurzame manier, ze kijken meer naar de toekomst.

Accountants scoren het slechtst

Alle kantoren beweren graag te zien dat meer vrouwen hogere functies bekleden. Maar met gemiddeld 21% vrouwelijke partners in de maatschap, is er sprake van geen daden maar woorden. Bij de Big Four ligt dit percentage nog lager. De accountants- en advieskantoren bevinden zich in de lagere regionen. Bij zowel KPMG als Deloitte is maar 13% van de partners vrouw. PwC en EY scoren niet veel hoger met respectievelijk 14% en 15%.

Vrouwen komen moeilijk aan de top bij de Big Four

Bronnen melden in het FD dat vrouwen door een gevestigde mannencultuur moeite hebben om aan de top te komen bij de Big Four. Mannelijke partners kiezen bij het verdelen van het werk en bij benoemingen eerder voor collega’s van hetzelfde geslacht dan voor een vrouw. Met dit old boys network wordt de status quo voorlopig niet doorbroken.

Hekkensluiter

Advocatenkantoren scoren beter op diversiteit. Zo staat Kennedy Van der Laan bovenaan met een percentage van 42% vrouwen aan de top. Allen & Overy doet het met 35% ook goed. En zowel Pels Rijcken als Van Doorne ook met bijna een derde vrouwen aan de top: 31%. Hekkensluiter is AKD met een karige 7% en daarmee de laagst scorende uit de enquête.