OR kan groei aantal vrouwen in bedrijfstop stimuleren

Na een flinke toename in 2019 en 2020 is de groei van het aantal vrouwen in de top van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar afgevlakt. Dit blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Dit betekent: werk aan de winkel voor de ondernemingsraad (OR).

8 september 2021 | Door redactie

De groei van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vlakt dit jaar af, blijkt uit de Female Board Index 2021. Tussen 2018 en 2020 steeg het percentage vrouwen in de raad van bestuur (RvB) van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van bijna 6% naar 12,4%. Die stijgende trend zet echter niet door. Dit jaar komt het percentage vrouwelijke bestuurders uit op 13,6%. Ook het percentage vrouwen in de raad van commissarissen (RvC) laat dit jaar een lichte stijging zien, van 29,5% in 2020 naar 33,2% nu. Bij 16 van de 89 beursgenoteerde ondernemingen bestaat de RvB en RvC op dit moment voor meer dan een derde uit vrouwen. Er is dus nog lang geen sprake van een evenwichtige verdeling van het aantal mannen en vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven, en dat is een belangrijke boodschap voor de OR.

OR moet evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in bedrijfstop stimuleren

De OR moet stimuleren dat er een meer evenwichtige verdeling komt van mannen en vrouwen in de bedrijfstop (artikel 28, lid 3 WOR). De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR hiertoe diverse bevoegdheden. Zo heeft de OR het recht om ten minste de helft van de bestuursleden voor te dragen (artikel 29 WOR). Daarnaast heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder (artikel 30 WOR). Bij structuurvennootschappen heeft de OR bovendien het recht om commissarissen voor te dragen (artikel 2:158/268 BW). Bij het voordragen van kandidaten of het adviseren over de aanstelling van een bestuurder, moet de OR dan ook streven naar een meer gelijkwaardige verhouding van het aantal mannen en vrouwen in de topposities van de organisatie.

OR kan bestuurder adviseren over eerlijker carrièrekansen voor mannen en vrouwen

De OR kan bij de bestuurder ook aandringen op beleid dat de carrièrekansen van vrouwen vergroot. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder hierover ongevraagd te adviseren. Denk aan het mogelijk maken van senior managementposities in deeltijd of als duo-baan, het faciliteren van kinderopvang of een verruiming van het ouderschapsverlof. De bestuurder doet er verstandig aan een diversiteitsstrategie te formuleren, die een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie garandeert.

Tweede Kamer stemde in met vrouwenquotum in bedrijfstop

Ook de Tweede Kamer wil meer diversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. In februari 2021 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ (pdf). Volgens deze wet moet iedere man die vertrekt, vervangen worden door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Wordt er toch een man aangesteld, dan is die benoeming nietig. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is echter uitgesteld.

Wilt u de voortgang van wetsvoorstellen bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).