OR krijgt mogelijk rol bij gelijke beloning

13 juni 2013 | Door redactie

De OR zou instemmingsrecht moeten krijgen bij de bevordering van het beleid voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Omdat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen in dezelfde functie, wil de PvdA een initiatiefwetsvoorstel indienen waarmee organisaties de verschillen in hun beloningsbeleid moeten opnemen in het jaarverslag. Ook de OR moet een grotere rol krijgen.

Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren wel verkleind, maar nog altijd verdient bijna 18% van de vrouwen minder dan mannen in dezelfde functie. Met de initiatiefwet van de PvdA moeten OR’en een grotere rol gaan spelen bij de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Niet alleen moeten ze instemmingsrecht krijgen bij beleidsplannen om  gelijke beloning te bevorderen, de OR moet ook de mogelijkheid krijgen om onderzoek in te stellen naar beloningsverschillen in de organisatie.

Verschillen in beloningsbeleid in het jaarverslag

Via het wetsvoorstel wil de PvdA organisaties verplicht stellen om de verschillen in het beloningsbeleid in het jaarverslag op te nemen. Daarmee wordt publiekelijk duidelijk welke organisaties zich wel en welke zich niet inspannen voor gelijke beloning. De PvdA zal na het debat vandaag in de Tweede Kamer over de emancipatieproblematiek besluiten of de initiatiefwet inderdaad wordt ingediend.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk

In artikel 28 WOR staat al dat uw OR een speciale taak heeft op het gebied van discriminatie op de werkvloer. Daarbij let u op het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Nu is regelgeving op dit gebied bijvoorbeeld ook vastgelegd in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, maar in de praktijk is de aanpak van overtredingen van die wet nog te vrijblijvend volgens de PvdA. Zie er met uw OR dus op toe dat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en beloond. Denk daarbij ook aan de kansen die zij krijgen op het gebied van scholing en (functie)ontwikkeling. U kunt het onderwerp van gelijke beloning voor mannen en vrouwen in ieder geval alvast op de overlegagenda plaatsen om bij de bestuurder te peilen wat de stand van zaken is.